Sign In

Mikrofluidiikka ja painetut indikaattorit

 

​​Mikrofluidiikka

Mikrofluidiset lab-on-a-chip-teknologiat edustavat vallankumousta laboratoriokokeissa tuoden miniaturisoinnin, integroinnin ja automaation edut monille tutkimukseen perustuville aloille.

Mikrofluidiikka on tunnistettu mahdollistavaksi teknologiaksi, joka tukee Point-of-Care diagnostiikan ja molekyylibiologian markkinoiden kehittämistä. Mikrofluidisten sirujen etuja ovat mm. hyvin vähäisennäytemäärän riittävyys, merkittävästi nopeammat analyysit, ja sirulle integroidut näytteen valmistelu- ja analysointivaiheet.

Suurin osa mikrofluidisista lab-on-a-chip-laitteista valmistetaan tällä hetkellä lasi-/piipohjaisista materiaaleista, elastomeereistä tai mikromekaanisista polymeerisiruista. Tämän teknologian käyttöä rajoittaa laitteiden kallis ja aikaavievä valmistus. VTT:n pilotointitason rullalta rullalle -painotilojen ja teknisen osaamisen ansiosta tämä teknologia on nyt tuotu teolliseen tuotantoon soveltuvalle tasolle.

Painetut indikaattorit

VTT:llä on mittava kokemus edullisten indikaattoreiden ja sensoreiden kehittämisestä kuluttaja- ja ympäristösovelluksiin. Niiden perustana ovat kemialliset ja biokemialliset reaktiot, jotka ilmaistaan toiminnallisilla musteilla. Erilaisia reaktiivisia kemikaaleja painetaan sovelluksesta riippuen paperi- tai muovipohjaisille substraateille käyttäen perinteisiä painatusmenetelmiä kuten mustesuihkutulostusta, flexopainantaa ja seripainatusta. VTT:llä on erityisen vankka kokemus haihtuville aineille ja hapelle herkkien visuaalisten indikaattoreidenkehittämisessä.

Toiminnallinen paperi

Aktiivinen paperi mahdollistaa uusia toiminnallisuuksia kuluttajatuotteisiin ja pakkauksiin. Bioaktiivisilla toiminnallisuuksilla varustettu paperi tai kartonki on hyödyksi pakattujen kuluttajatuotteiden teollisuudessa, missä vaaditaan tehostettua toiminnallisuutta. Bioaktiivinen paperi voi parantaa pakattujen tuotteiden toiminnallisuutta kahdella tavalla. Ensinnäkin se mahdollistaa täysin uudentyyppisten uusiin painettuihin toiminnallisuuksiin perustuvien pakattujen kuluttajatuotteiden kehittämisen. Toiseksi, sitä voidaan käyttää oheistuotteissa, mikä voi auttaa tuotteen valinnassa ja käytössä. Esimerkkejä näistä ovat erilaiset ilmaisu- ja valvontatestit kuten siivoustuotteiden kanssa myytävät puhtausilmaisimet tai pahanhajuista hengitystä ilmaisevat pakkaukset hengitystä raikastavalle purukumille.

VTT:n asiantuntemus R2R-tuotannossa tukee diagnostisten tuotteiden kustannustehokasta valmistusta laajassa mittakaavassa. Se mahdollistaa myös entistä paremman testituotesuunnittelun, kuten monet tätä tuotantomenetelmää hyödyntävät prototyypit osoittavat.

Säästöjä voidaan saavuttaa materiaali- prossessointikustannuksista. Esimerkiksi paperi on huomattavasti muita alustamateriaaleja halvempaa, ja painatusprosessit ovat nykyisillä valmistusmenetelmillä selvästi nopeampia. Kustannussäästöt mahdollistavat kertakäyttöisten testien valmistamisen, mikä puolestaan tukee uusia tuote- ja prosessi-innovaatioita terveydenhuollon ja hyvinvoinnin saralla.

Painatusprosessien käyttö mahdollistaa lisäksi uudenlaisten diagnostiikkatuotteiden ja sensoreiden suunnittelun. Esimerkiksi näytteenotosta ja tulosten luennasta voidaan tehdä entistä helpompaa. Massatuotantopotentiaali ja suunnittelun monipuolisuus avaavat diagnostiikka-alalle uusia mahdollisuuksia aivan uusilla sovellusalueilla. 

Tärkeimpiä palveluitamme painetuille toiminnallisille laitteille ovat mm.:

  • Mikrofluidiikkaa hyödyntävien laitteiden rullalta rullalle -valmistus ja prototypointi
  • Reagenssien painatus suoraan erilaisille edullisille substraateilla
  • Lukulaitteiden kehittäminen
Ota yhteyttä