Sign In

Tietoliikenneverkot

 

​​Taattua laatua tietoliikenneverkkoihin pienemmin kustannuksin

Teknologioitamme hyödyntämällä yritykset voivat varmistaa tietoliikenneverkkojen häiriöttömän toiminnan ja sitä kautta parantaa kriittisten järjestelmien luotettavuutta. Näin palveluntarjoajat voivat varmistaa, että loppukäyttäjän kokema palvelu on sujuvaa ja laadukasta. 

Kehittämämme verkkoteknologiat täyttävät tulevaisuuden tietoliikenneverkkojen ja –palveluiden tarpeet. Olemme erityisesti keskittyneet älykkäisiin verkonhallintaratkaisuihin verkkoliikenteen ja -resurssien optimoimiseksi, palvelun laadun mittaamiseen ja varmistamiseen, sekä big datan hyödyntämiseen ja tietoturvaratkaisuihin ja käytäntöihin.

Tietoliikenneverkoissa siirrettävän datan ja toisaalta verkkokomponenttien määrän räjähdysmäinen kasvu aiheuttaa suuria haasteita verkon suunnitteluun ja sen hallintaan. Erilaisten tiedonsiirtotekniikoiden käyttö asettaa haasteita palvelun laadulle erityisesti kun käytetään heterogeenisiä tietoliikenneverkkoja. Tarjoamme ratkaisuja näiden haasteiden voittamiseen. Kriittisiä kysymyksiä ovat, miten hallita valtava kapasiteetin tarve ja jatkuvasti monimutkaistuva verkon rakenne heikentämättä palvelun laatua. Samalla on tärkeää huolehtia myös tietoturvan korkeasta tasosta.

VTT:llä on uudenaikaiset mittaus- ja mallinnustyökalut sekä kaksi testiverkkoa: CNL-laboratorio konvergoituvien verkkotekniikoiden ja palvelujen sekä Ethernet-testiverkko kiinteiden siirtoverkkojen testaukseen ja käytännön kokeiluihin.

​​Big Data -ratkaisut tietoliikenteeseen

Verkkoarkkitehtuurien muuttuessa yhä monimutkaisimmiksi ja datamäärien edelleen kasvaessa verkon erilaisia käyttötarkoituksia ja käyttötapoja ei ole helppo tunnistaa. Verkkojen tilaan ja toimintaan liittyviä tietoja on jo tarjolla runsaasti, mutta niitä ei vielä hyödynnetä riittävästi. Kaiken saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen edellyttää uudenlaisia työkaluja datan analysointiin. Meillä on laaja kokemus tietojen louhinnasta. Asiantuntijamme toimittavat kattavia analyysejä verkkojen tilasta ja toiminnasta, joiden avulla asiakkaamme kehittävät uusia, entistä parempia palveluita.

​​​​Data-analytiikka

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja tiedon analysointiin monilla sovellusalueilla. Yhdistämme data-analyysin viimeisimpiä menetelmiä ja työkaluja eri sovellusalueiden erinomaiseen asiantuntemukseen.

​ ​​​

​​​​Säännölliset hajotelmat tiedonlouhinnassa

Olemme kehittäneet uuden geneerisen menetelmän, joka pyrkii suorittamaan ryhmittelyn informaatioteoreettisesti parhaalla tavalla luoden vahvasti kompressoidun esityksen datasta.

​ ​​​

Tietoliikenneverkkojen suorituskyky ja laatu

Tietoliikenteen luokitteluun ja priorisointiin liittyvillä QoS-ratkaisuillamme verkko-operaattorit ja palveluntarjoajat voivat seurata palvelun todellista laatua sekä käyttäjien kokemaa palvelunlaatua (QoE) ja reagoida niiden muutoksiin pitääkseen palvelun laadun sovitulla ja tarvittavalla tasolla.

​​​​Tietoliikenteen luokittelu ja priorisointi - QoS

Tietoverkkojen ja palveluiden laadun mittaamiseen sekä hallintaan liittyvien ratkaisujemme avulla asiakkaamme voivat luottaa heidän kannalta tärkeimpien verkkopalveluiden toimintaan joka tilanteessa.

​ ​​​

Laatutietoinen verkonvaihto-menetelmä

Tarjoamme asiakkaillemme arvokasta tutkimustietoa ja ratkaisuja älykkääseen liikkuvuuden hallintaan ja verkon liikennekuorman optimointiin.

​ ​​​

SLA-riskien mallintaminen

Kehittämässämme ratkaisussa järjestelmän komponenttien tilaa ja palvelukatkojen kertymää seurataan dynaamisesti ja komponenttien kriittisyys SLA:n kannalta ilmaistaan järjestelmän kaaviossa reaaliaikaisesti värikoodilla.

​ ​​​

Verkkoliikenteen analysointi

VTT:n Network Traffic Analyzer tunnistaa verkkoliikennettä generoiva sovelluksia verkkoliikennevirtojen tilastollisia ominaisuuksia tarkastelemalla.

​ ​​​

Verkkolaitteiden valvonta

Valvontaratkaisuillamme asiakkaamme voivat seurata verkon tilaa reaaliaikaisesti ja reagoida nopeasti tukiasemien ja päätelaitteiden toimintaan liittyviin ylikuormitus- ja laatuongelmiin.

​ ​​​

Verkonhallinta

Tietoliikenneverkon toiminnan optimointi on tärkeää, jotta käyttäjiä palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tarjoamme verkonhallintaratkaisuja verkkojen optimointiin. Optimoidut verkot ovat luotettavia, joustavia, ohjattavissa ja hallittavissa ja tietysti myös kapasiteetiltaan riittäviä.

Langattomien mesh-verkkojen tutkimus

Tutkimustuloksemme mahdollistavat luotettavan, kapasiteetiltaan ja viiveeltään suorituskykyisen tiedonsiirron heterogeenisten langattomien teknologioiden avulla.

​ ​​​

Tietoliikenne-emulointi älykkäissä sähköverkoissa

Tarjoamme monipuolisesti palveluita sähköverkon simulaattoreiden kehittämiseen, tietoverkkojen suunnitteluun sekä kokonaisjärjestelmien kehittämiseen ja testaukseen.

​ ​​​

Verkonhallinta-arkkitehtuuri ja kognitiiviset algoritmit

Tarjoamme asiakkaillemme tutkimustietoa ja ratkaisuja tietoliikenneverkkojen älykkääseen verkonhallintaan.

​ ​​​

Tietoliikenneverkkojen turvallisuus 

Yleisen verkottumisen myötä tietoturva on entistä tärkeämmässä asemassa. Myös verkkorikollisuus lisääntyy vuosi vuodelta, mikä tekee tietoturvasta ja verkkojen turvallisuudesta vieläkin tärkeämpää. On erittäin tärkeää huolehtia kaikkien verkkojen ja laitteiden tietoturvasta. Tämä koskee myös suljettuja verkkoja, sillä niitä käytetään usein kriittisen tärkeän infrastruktuurin tai muun teollisen toiminnan ohjaamiseen. Kokonaisvaltainen kyberturvallisuuslähestymistapamme auttaa yrityksiä suojautumaan hyökkäyksiltä entistä paremmin ja näin varmistamaan toimintansa turvallisuuden ja jatkuvuuden. 

Teollisuuden kyberturvallisuus

VTT on sitoutunut toteuttajaksi Huoltovarmuuskeskuksen tilaamassa monivuotisessa hankekokonaisuudessa kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.

​ ​​​

 

Parempaa palvelunlaatua ja tyytyväisempiä asiakkaita

Autamme parantamaan yritysten suorityskykyä varmistamalla, että yrityksen toiminnan kannalta kriittiset verkkopalvelut ovat luotettavia, turvattuja sekä optimaalista laatua.

Hyödynnämme uudenaikaisia mittaus- ja mallinnustyökaluja, ja meillä on käytössämme kaksi testiverkkoa: CNL-laboratorio konvergoituvien verkkotekniikoiden ja palvelujen sekä Ethernet-testiverkko kiinteiden siirtoverkkojen testaukseen ja käytännön kokeiluihin.

Kanssamme työskentelevät palveluntarjoajat saavat kilpailuetua tarjoamalla parempilaatuista palvelua, samalla kun heidän asiakkaansa nauttivat sujuvammasta käyttäjäkokemuksesta.

 

​​​Kaipaatko tukea yrityksesi T&K-prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!

​Tutustu myös:

Langaton tiedonsiirto »