Sign In

Laatutietoinen verkonvaihtomenetelmä

 

​Tarjoamme asiakkaillemme arvokasta tutkimustietoa ja ratkaisuita älykkääseen liikkuvuuden hallintaan ja verkon liikennekuorman optimointiin.

Asiantuntijoillamme on yli 15 vuoden kokemus langattomien verkkojen ja liikkuvuuden hallinnasta mukaan lukien tiedonsiirtoprotokollat, algoritmit, verkonvaihto- ja reititysmenetelmät Yksi tärkeä osa suorituskyvyn sekä käyttäjäkokemuksen parantamisessa on tehokas liikkuvuuden- ja verkkojen vaihdon ohjaus. Hallinnan tavoitteena on ennen kaikkea tehostaa langattomien verkkojen suorituskykyä sekä käyttäjän kokemaa palvelun laatua.

Olemme kehittäneet ratkaisuita esimerkiksi älykkääseen verkon vaihtoon (handover) eri verkkoteknologioiden välillä (vertical handovers). Kehitettyjä ratkaisuita voidaan hyödyntää tulevaisuuden uusissa tietoliikenneratkaisuissa (5G) muun muassa verkkojen yhteistoiminnan sekä kuormanjaon tehostamisessa.

Älykäs liikkuvuudenhallinta ja verkonvaihdot eri verkkoteknologioiden välillä

Älykkään liikkuvuudenhallinnan perustoiminnallisuuksia on liikennekuorman jakaminen useiden erityyppisten verkkojen välillä. Tämän toteuttamiseksi käyttäjiä täytyy pystyä siirtämään verkkoteknologiasta toiseen saumattomasti. Käytettävät radioteknologiat eri verkoissa voivat olla täysin erilaisia.

Verkonvaihto voi perustua useisiin eri tekijöihin lähtien sovelluksen tai palvelun käyttäjän vaatimuksista, käyttäjän sijainnista tai esimerkiksi verkon suorituskyvystä ja tilasta. Verkonvaihdon lisäksi on mahdollista myös siirtää käyttäjän liikennettä usean verkon yli yhtä aikaa. Mikäli verkonvaihtopäätös perustuu puhtaasti tietyn verkon kuormituksen vähentämiseen, puhutaan yleensä kuormansiirrosta (off-loading).   

Päätökseen vaihtaa tietoliikenneverkon yhteyspistettä tai käyttää useita yhtäaikaisia verkkoja vaikuttaa useita eri muuttujia ja puhummekin päätöksenteossa usein monimutkaisten tapahtumien prosessoinnista. VTT:llä kehitämme erityisesti päätöksentekomenetelmiä, jotka vaativat useiden eri verkko-, palvelu- ja päätelaiteparametrien seuraamista. 

Verkon tilan monitorointi ja päätöksenteko

VTT on kehittänyt useita verkon tilan monitorointiin soveltuvia työkaluja, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Pisimmälle kehitettyjä työkaluja on mm. Qosmet ja Moset. Työkaluilla voidaan mitata luotettavasti verkon palvelunlaatuun liittyviä parametreja reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa mittaustiedon hyväksikäytön päätöksenteossa. 

VTT on kehittänyt päätöksenteon tueksi myös signalointimenetelmiä, jotka mahdollistavat hajautetun päätöksenteon. Hajautetussa päätöksenteossa otetaan huomioon niin päätelaitteen, verkon kuin palveluidenkin tila ja päätös muodostetaan tiettyjen sääntöjen ja kulloinkin tarpeen olevien painotusten perusteella. Hyvin yleisiä päätöksentekomenetelmiä ovat esimerkiksi sumeaan logiikkaan perustuvat algoritmit tai esimerkiksi neuroverkko- tai koneälypohjaiset oppivat (machine learning) ratkaisut. 

Sovellustason adaptointi – Adaptiivinen videonsiirto

VTT:llä tutkimuksessa on keskitytty erityisesti adaptiivisiin videonsiirtomenetelmiin, joilla videoliikenne voidaan sopeuttaa esimerkiksi käytettävissä olevan langattoman verkon kapasiteetin mukaan. Älykkäässä verkonvaihdossa huomioidaan myös käytettävät videokoodausmenetelmät sekä adaptiiviset videonsiirtomenetelmät siten, että käyttäjä saa parhaan mahdollisen laadun samalla kun huomioidaan myös verkon kuormitus.

Kehitämme ja optimoimme muun muassa suuren pakkaustehokkuuden mahdollistavia videon pakkausmenetelmiä kuten HEVC/H.265 sekä adaptiivisia siirtomenetelmiä esimerkiksi MPEG-DASH.  HEVC videonpakkaus yhdistettynä MPEG-DASH siirtomenetelmiin auttaa palveluntarjoajia tarjoamaan hyvää käyttökokemusta kaikille käyttäjille.

End-to-End management of mobile video QoE