Sign In

SLA-riskien mallintaminen

 

Tarjoamme malleja ja laskentaa palveluntasosopimuksiin liittyvien riskien arviointiin

Palveluntasosopimuksissa määritellään, kuinka suuren osan aikajaksosta, esim. kuukaudesta, palvelu saa olla heikkolaatuinen tai pois käytöstä ilman palveluntarjoajalle koituvia sanktioita. Palveluntarjoajalle on arvokasta tietää, miten suuri SLA-sanktion riski kulloinkin on ja mistä järjestelmän komponentista huolehtiminen on kulloinkin tärkeintä. Riski riippuu siihen mennessä toteutuneesta palvelutasosta ja komponenteissa ilmenneistä vioista.

VTT:n kehittämässä ratkaisussa järjestelmän komponenttien tilaa ja palvelukatkojen kertymää seurataan dynaamisesti ja komponenttien kriittisyys SLA:n kannalta ilmaistaan järjestelmän kaaviossa reaaliaikaisesti värikoodilla. Ratkaisu perustuu järjestelmän luotettavuusrakenteen mallintamiseen ja järjestelmän vikahistorian hyödyntämiseen. Mallin ja vikahistorian pohjalta lasketaan dynaamisesti arvioita komponenttien tärkeydelle niiden vioittumisriskin tai korjaamisen kiireellisyyden kannalta.

Ratkaisu on kuvattu artikkelissa: Pirkko Kuusela, Ilkka Norros. Dynamic approach to service level agreement risk. 9th International Conference on Design of Reliable Communication Networks, DRCN 2013.

Artikkeli »

Esityskalvot »

Tietoliikenneverkkojen käyttövarmuuden arvioimiseen ja seuraamiseen VTT on kehittänyt muitakin menetelmiä

Verkkojen käyttövarmuuden eri aspekteja ja kokonaiskuvaa on selvitetty tutkimusprojekteissa, joissa alan suomalaiset toimijat olivat laajasti mukana – ks. http://iplu.vtt.fi. Muita esimerkkejä kehitetyistä uusista lähestymistavoista ovat Dependability Case –menetelmä käyttövarmuuden kokonaiskuvan muodostamiseen, verkkojen operointityön vaatimusmäärittely sekä riskitietoisen verkko-operoinnin konsepti.