Sign In

Verkkolaitteiden valvonta

 

Palvelunlaadun ylläpitoa langattomassa verkossa resurssien käyttöä seuraamalla

VTT:n verkkolaitteiden valvontaratkaisuilla verkkojen suorituskykytietoja kerätään vakiorajapintojen avulla. Useamman mittarin yhdistäminen yhdeksi keskeiseksi suorituskykymittariksi (Key Performance Indicator, KPI) mahdollistaa uudenlaisten älykkäiden sovellusten ja ratkaisujen hyödyntämisen verkkojen automaattisessa hallinnassa, optimoinnissa ja korjaamisessa.

VTT:n verkkolaitteiden valvontaratkaisuilla asiakkaat voivat seurata verkon tilaa reaaliaikaisesti ja reagoida nopeasti tukiasemien ja päätelaitteiden toimintaan liittyviin ylikuormitus- ja laatuongelmiin.

VTT:n ratkaisu mahdollistaa suorituskykymittareiden integroinnin esimerkiksi ulkoisiin verkonhallintajärjestelmiin kuormituksen vähentämistä, verkon ohjausta sekä QoS-ratkaisuja varten käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.