Sign In

Langattomien mesh-verkkojen tutkimus

 

VTT auttaa asiakkaita suunnittelemaan ja kehittämään innovatiivisia langattomien mesh-verkkojen käyttötapoja

VTT:n tutkimustulokset mahdollistavat luotettavan, kapasiteetiltaan ja viiveeltään suorituskykyisen tiedonsiirron heterogeenisten langattomien teknologioiden avulla.

Tutkimustyömme keskittyy backhaul- ja liityntäverkkojen 5G-arkkitehtuureihin ja -ratkaisuihin. Ratkaisut perustuvat uusiin konsepteihin, kuten ohjelmoitaviin tietoverkkoihin (SDN), verkon virtualisointiin sekä algoritmeihin, joiden avulla verkko voi itsenäisesti oppia ja muokata asetuksiaan.

Langattomien mesh-verkkojen haasteiden ratkaiseminen

VTT:n langattomiin mesh-verkkoihin liittyvää asiantuntemusta käytetään esimerkiksi matkapuhelinverkoissa, teollisissa ja automaatioverkoissa sekä älykkäiden sähköverkkojen M2M-viestinnässä ja harvaan asuttujen alueiden pitkän kantaman langattomassa viestinnässä. Kullakin osa-alueella on omat erityispiirteensä, vaatimuksensa ja haasteensa. VTT tekee läheistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa löytääkseen kuhunkin tapaukseen sopivimmat käytännöt ja liiketoimintaa hyödyttävät ratkaisut.

Langattomiin verkkoihin kohdistuu yhä suurempia kaistanleveys- ja palvelunlaatuvaatimuksia samalla, kun toimitaan ruuhkaisilla radiotaajuuskaistoilla linkkien toiminnan voidessa häiriintyä ulkoisten tekijöiden, kuten sateen tai muun, signaalin kulkua haittaavan, esteen vuoksi. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää dataliikenteen automaattista ja joustavaa ohjausta, joka huolehtii vikasietoisuudesta ja ruuhkanhallinnasta sekä palvelunlaadun huomioivasta kuormantasauksesta. VTT etsii kuhunkin tapaukseen sopivimmat tekniset ratkaisut. Kehitämme ratkaisuja, jotka hyödyntävät perinteisiä, hyviksi havaittuja teknologioita uudenlaisilla tavoilla tai soveltaen uusimpia teknologioita, kun perinteiset ratkaisut eivät riitä.

VTT osallistuu asiakasprojektien lisäksi myös kansallisiin ja EU-rahoitteisiin julkisiin tutkimusprojekteihin. VTT kehittää langattomia mesh-verkkoja esimerkiksi yhteistyössä Nokian kanssa sekä Singaporen sataman toiminnasta vastaavalle yhtiölle PSA:lle, sekä Celtic+ SIGMONA ja CIER -projekteissa.