Sign In

Tietoliikenne-emulointi älykkäissä sähköverkoissa

 

Tarjoamme monipuolisesti palveluita sähköverkon simulaattoreiden kehittämiseen, tietoverkkojen suunnitteluun sekä kokonaisjärjestelmien kehittämiseen ja testaukseen.

VTT:n asiantuntijat ovat toteuttaneet luotettavan tiedonsiirtojärjestelmän, jonka avulla voidaan onnistuneesti kehittää ja testata uusia älykkäiden sähköverkkojen laitteita, ohjelmistoja sekä palveluita.

Järjestelmä koostuu kahdesta pääosasta, joista ensimmäinen tarjoaa luotettavan ja tietoturvallisen hajautetun tiedonsiirron useamman pisteen välillä. Toinen osa mahdollistaa yhdistettyjen kommunikointipisteiden välisten tietoliikennerajapintojen parametrien säätämisen. Osien avulla voidaan esimerkiksi muodostaa virtuaalinen laboratorio useiden organisaatioiden välille. 

Monimukaisten sähköverkkojärjestelmien toteutus ja testaus voidaan hallita näin hajautetussa ympäristössä – eikä järjestelmien integrointia tarvitse tehdä samassa paikassa. Tämä mahdollistaa myös kenttä- ja laboratorioympäristöjen yhdistämisen. Lisäksi emulaatioympäristöä voidaan käyttää muiden teollisuusautomaatiojärjestelmien kehittämisessä.

Onnistunutta kansainvälistä yhteistyötä: Emulaatioympäristö julkaistiin vuonna 2014

Tietoliikenne-emulointiympäristö on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja testattu hankkeissa, joissa useita simulaattoripohjaisia toteutuksia on kytketty yhteen hajautetussa ympäristössä.

Apros-simulaatioympäristö on tarjonnut näissä hankkeissa tehokkaan simulointityökalun monimutkaisille prosesseille. Apros tukee OPC-liittymää (OLE for Process Control), joka on tällä hetkellä käytännön standardi uusissa teollisuuden automaatioympäristöissä.

Emulaatioympäristö julkaistiin vuonna 2014 avoimen lähdekoodin lisenssillä. Työkalun käyttöön liittyvät palvelut räätälöidään asiakkaillemme ja käyttäjillemme parhaiten sopiviksi.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT:n (European Innovation and Technology Institute) avainprojektista The European Virtual Smart Grid Laboratory löytyy yksi esimerkiksi emulaation toteutuksesta.