Sign In

Kaupunkien energiajärjestelmät

 

​​

​VTT kehittää yhdessä energia- ja teknologiakumppaneiden kanssa innovatiivisia ja resussitehokkaita kaupunki- ja aluekonsepteja sekä ratkaisuja. Koska kaupunki koostuu monista erilaisista järjestelmistä ja niiden alajärjestelmistä, on tärkeää ymmärtää kokonaisuuden optimointi sekä järjestelmien älykäs integrointi ja hallinta.

Resurssitehokkaat kaupungit - älykkäät energiarjär​jestelmät ja innovatiiviset palvelut uuden liiketoimin​nan ajureina

Kaupunkien energiajärjestelmät ovat tyypillisesti keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmien yhdistelmiä. Kaavoitus on keskeinen osa toimivaa energiajärjestelmää. Optimoidussa energiajärjestelmässä ympäristölliset, taloudelliset ja yht​​eiskunnalliset tekijät on huomioitu kokonaisvaltaisesti.

Luotettava energiajärjestelmä​

Energiajärjestelmämme on kehittynyt koko ajan vähähiilisemmäksi ja se sisältää yhä enemmän uusiutuvan energian lähteitä. Koska monet uusiutuvan energian lähteet tuottavat energiaa vaihtelevasti, ovat älykkäät energianohjausjärjestelmät siksi entistä tärkeämpiä. Kysyntäjouston ja erilaisten energian varastointimahdollisuuksien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. VTT:n korkeatasoinen osaaminen monitavoiteoptimoinnissa mahdollistaa kustannustehokkaat järjestelmät loppukäyttäjien hyvinvoinnista tinkimättä.

Älykkäät ratkaisut

Uusiutuvien energianlähteiden integrointi älykkäästi nykyiseen energiainfrastruktuuriimme on tärkeää. VTT:n syvällistä teknologista osaamista tarvitaan vähähiilisten ja taloudellisesti kannattavien energiajärjestelmien luomiseen. Erilaisten järjestelmien ja alijärjestelmien yhteiskäyttöisyys sekä big datan käyttö takaavat, että järjestelmät toimivat optimaalisesti.

Resurssitehokkaan kaupungin älykäs energiajärjestelmä

Tarjoamme innovatiivisia palveluita yhdistämällä huipputason teknologioita kustannustehokkaasti. Yhdessä voimme kehittää älykkäitä ja resurssitehokkaita k​aupungin energiaratkaisuja​.