Sign In

Huomisen liikenneratkaisut

 

​​​​​​​​​​

​Teknologia ja uudet palvelut mahdollistavat tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän liikenne- ja logistiikkajärjestelmän. Asiantuntemuksessamme yhdistyy teknologia- ja liiketoimintaosaaminen, arvoketjujen tuntemus, vaikutusten arviointi, sekä käyttäjien tarpeista lähtevien palveluiden kehittäminen.

Liikenteeseen liittyvä osaamisemme kattaa sekä henkilö- että tavaraliikenteen, mukaan lukien kaikki liikennemuodot. Erityisiä asiantuntijuusalueita ovat liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmän kehittäminen, logistiikka, älyliike​nne, ajoneuvojärjestelmät, sekä palvelututkimus.

Esimerkkejä VTT:n palveluista

Esimerkkejä tarjottavista palveluistamme ovat liikenteen tiedotuspalveluiden ja liikenteen hallinnan kehittäminen, vaikutusarvio​innit, simulointi- ja laskentajärjestelmät, uusien palvelukonseptien kehittäminen, laajojen kenttäkokeiden (FOT) järjestäminen, päätöksentekoa tukevat selvitykset ja toimitusketjujen kehittäminen.

Vuonna 2030 liikenne mielletään entistä enemmän palveluna ja liikennejärjestelmän päätehtävänä on taata sujuvat, tehokkaat ja turvalliset henkilö- ja tavarakuljetukset. Joukkoliikenteen ja yhteiskuljetusten osuus erityisesti tiheästi asutuilla alueilla kasvaa. Oman auton hankkimisen vaihtoehtona liikkuminen voidaan hoitaa helppokäyttöisten palvelujen avulla. Eri liikennemuodot, mukaan lukien kevyt liikenne, toimivat saumattomasti yhteen muodostaen sujuvia matkaketjuja. Liikenteessä yhdistyvät kestävät energialähteet, kehittynyt teknologia, turvallisuus, korkea palvelutaso, liikkumisen vaihtoehdot ja uudet toimintatavat.

Liikenne palveluna

Liikenne palveluna -konseptin toteuttaminen on merkittävä muutos, jota olemme kehittämässä sekä teknologian, palveluekosysteemin rakentumisen, että arviointitutkimuksen näkökulmasta. Liikenneturvallisuuden parantamiseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen olemme kehittäneet useita työkaluja ja menetelmiä joita on käytetty menestyksekkäästi sekä Suomessa että ulkomailla. Merkittävimmistä teknologioista esimerkkejä ovat automaattinen hätäviestijärjestelmä (eCall), yhteistoiminnalliset järjestelmät, sekä tiesäähän ja liukkauden tunnistukseen liittyvät teknologiat, joiden kehittämisessä olemme olleet vahvasti mukana. Tavaraliikenteen osalta toimitusketjujen turvallisuuteen sekä automatisointiin liittyvät teknologiat kuuluvat ydinosaamiseemme.

Ota VTT:n osaaminen käyttöösi

Ydinosaamistamme on teknologian käyttöönotto, vaikutusarvioinnit, palvelukehitys, kenttäkokeet, esiselvitykset ja päätöksentekoa tukeva tutkimus. Palvelemme asiakkaita myös kansainväliseen liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä ja erityisesti Euroopan ja Venäjän kuljetuskäytäviin liittyvissä projekteissa.​​

Ole yhteydessä meihin tietääksesi lisää!