Sign In

Älyliikenne

 

​​​

Älyliikenteen ratkaisut mahdollistavat sujuvammat matka- ja logistiikkaketjut sekä liikenteen ajantasaisen tilannekuvan. Tavoitetilanteessa liikkujalla on valittavana useampia helppokäyttöisiä palveluja, joiden avulla hän voi yhdistää itselleen sopivia matkaketjuja monista eri vaihtoehdoista. Teknologiaa on hyödynnetty liikenteessä jo pitkään, mutta viime vuosina myös siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia on alettu nostaa enemmän esille uusien palvelukonseptien ja käyttäjäkeskeisten ratkaisujen myötä.

Olemme aktiivisesti kehittämässä ja testaamassa älyliikenteen uusia teknologioita, sovelluksia, palveluita ja liiketoimintaa yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Älyliikenteen kehittämiseen kuuluvat olennaisena osana ketterät pilotoinnit, laajat kenttäkokeetkin ja niihin liittyvät vaikutustenarvioinnit, joista meillä on pitkä kokemus.

Asiantuntemuksemme keskiössä on älyliikenteen uusien kaupallisten ja julkisten palvelukonseptien sekä niiden toteuttamisessa tarvittavien liiketoimintamallien kehittäminen ja arvoverkkojen rakentaminen yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi tuemme monipuolisella arviointiosaamisellamme palvelujen ja ratkaisujen kestävää ja hallittua käyttöönottoa Suomessa ja Euroopassa. Älyliikenteen palveluista on kasvamassa merkittävää globaalia liiketoimintaa ja pyrimme osaltamme auttamaan suomalaisen älyliikenneklusterin tuote- ja palvelukokonaisuuksien syntymistä ja kasvattamaan niistä uusia vientituotteita.

Älyliikenteen ja uusien palveluiden kehittäminen on vahvasti kansainvälistä työtä. Meillä on pitkä kokemus ja kattavat verkostot alan toimijoiden kanssa. Tutkimuksellisella otteella voimme tarjota yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille kilpailuetua ja alan viimeisintä asiantuntemusta. Yhdistämme vahvan teknologiosaamisen (kuten ICT ja viestintäratkaisut) uusien liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen.

​VTT:n laaja-alaisen teknologia-, liiketoiminta-, palvelu- ja HTI (Human-Technology Interaction) asiantuntemuksen avulla yritykset ja julkinen sektori voivat kehittää tehokkaasti uusia älyliikenteen ratkaisuja, palvelukonsepteja, tuotteita ja tarvittavaa teknologiaa. Osaamisemme kattaa älyliikenneratkaisujen koko kehityskaaren teknologian kehittämisestä ja testaamisesta palveluiden konseptointiin. 

Älykkäät kuljetuskäytävät: Helsinki-Pietari älyliikenteen käytävä –hank​​keet (asiakkaat Vediafi Oy sekä Liikenne ja viestintäministeriö)

Tiesää: Finnish Road Weather Excellence (Tekes yritysryhmähanke: Vaisala, Teconer, Foreca, Arctic Machine)

Rautateiden turvallisuusarviointisovellus (asiakkaat Trafi ja Liikennevirasto)

​​Älyliikenteen vaikutu​sten arviointi: TeleFOT, DRIVEC2X, TEAM (Euroopan Komissio)