Sign In

Ajoneuvojärjestelmät

 

​​​

Uudet teknologiset avaukset

VTT kehittää uusia teknologiaratkaisuja ja palveluita sekä ajoneuvoihin että liikenteen hallintaan. Erityisesti ICT-pohjaiset ajoneuvo- ja kuljettajan tukijärjestelmät ovat vahvuutemme.

VTT on tunnettu toimija uusien innovatiivisten ADAS-järjestelmien ja ajoneuvotekniikan kehittämisessä sekä pilottien ja kenttätestien järjestämisessä ja järjestelmien vaikuttavuuden arvioinnissa. Tärkein tavoitteemme on asiakaskunnan liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen.

Me autamme erityisesti uusien liikenne- ja ajoneuvoihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, joilla tähdätään autonomisten ajoneuvojen markkinoille saamiseen, yhteistoiminnallisiin liikennejärjestelmiin tai liikennedatan käsittelyyn.

Tarjoama

Kehitämme uusia teknologiasovelluksia ajoneuvoihin (autot ja työkoneet) ja niiden toimintaympäristöön. Tavoitteemme on erityisesti automaatioasteen hallittu kasvattaminen:

  • Anturointijärjestelmät ja datafuusio: olemme yli 40 vuoden ajan kehittäneet kamera-, laserskanner-, tutka- sekä anturidatan  yhdistämistä erilaisissa olosuhteissa
  • Ajoneuvon paikannus: GNNS, odometria- ja wifi-pohjainen sisä- ja ulkopaikannus (esim. parkkitalot)
  • Ajoneuvojen välinen ja ajoneuvojen ja infran (V2X) välinen tiedonvaihto: ITS G5, IEEE 802.11p ja LTE -tekniikat tiedonsiirtoon
  • Ajoneuvon ohjausalgoritmit: algoritmien kehittäminen älykkäisiin ajoneuvoihin ja robotiikkaan
  • Järjestelmien arviointi: Järjestelmien tekninen verifiointi
  • Vaikutusarviot: Uusien järjestelmien vaikutus turvallisuuteen, ympäristöön sekä niiden taloudelliset vaikutukset. Lisäksi arvioimme käyttäjien hyväksyntää uusille ratkaisuille
  • ITS-järjestelmien hallinta: datan hallintajärjestelmien rakentaminen ja liikennedatan jakaminen ja käsittely
  • HMI-suunnittelu: tietämys ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen huomioonottamisesta käyttöliittymien suunnittelussa
  • Kuljettajan monitorointi: kamerapohjaisten kuljettajan monitorointilaitteistojen rakentaminen kuljettajan tilan ja väsymyksen arviointiin kasvopiirteistä

 

Katso referenssejä ja julkaisuja englanninkielisiltä sivuiltamme!