Sign In

Liikennejärjestelmät

 

​​​​

​Edistämme sosio-teknologista muutosta kohti älykkäitä ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia liikennejärjestelmiä tarjoamalla tietoa, menetelmiä ja käytännönläheisiä työkaluja strategiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja innovatiivisten ratkaisujen kehit​tämiseen. 

Liikennejärjestelmien tutkimuksemme palvelee seudullista, kansallista ja EU:n julkishallintoa sekä yrityksiä. Tuotamme tietoa ja menetelmiä päätöksenteon tueksi, esimerkiksi ennakoinnin, ohjauskeinojen tunnistamisen sekä vaikutusten arvioinnin avulla. Liikennetutkimu​ksemme näkökulmina voivat olla esimerkiksi liikenne osana energia- ja ilmastostrategioita, palvelutasot, teknologioiden ja palveluiden innovaatioprosessien kehittäminen sekä uudistaminen, ihmisten viisas liikkuminen tai vaikka energiankulutus ja päästöt. Hallitsemme lisäksi liikkumisen analyysit.

Tutkittuun tietoon perustuvien teknologioiden hyödyntäminen edistää liikennejärjestelmän tavoitteiden saavuttamista ja auttavat siten julkisten organisaatioiden omien tavoitteiden saavuttamista ja luovat uutta liiketoimintaa niiden kehittäjille ja tarjoajille.

VTT kehittää myös uusia liiketoimintamalleja liikenteeseen liittyville palveluille. 

​Osaamisemme yhdistet​tynä VTT:n ajoneuvo-, moottori- sekä ICT-osaamiseen tekee VTT:stä houkuttelevan yhteistyökumppanin sekä strategioiden että kaupallisesti hyödynnettävien teknologioiden kehittämisessä liikennejärjestelmän parantamiseksi.  

Päästöjen laskentaan liittyvä tietokanta Lipasto​ on ainoa maksuton ja tasapuolinen tietokanta, joka huomio kaikki liikennemuodot. Käyttäjät voivat helposti ja luotettavasti vertailla eri liikennemuotojen energiankulutusta.
Ota yhteyttä