Sign In

Logistiikka

 

​​

​Hyvin toimiva logistiikka luo arvoa ja kilpailuetua, huonosti toimiva tuhoaa sitä. Monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä VTT:n monitieteellinen teknologia- ja liiketoim​​​​intaprosessiosaaminen voi olla avain ratkaisevasti parempaan logistiikkaan. 

VTT:llä on vahvaa teknologia-asiantuntemusta etäseurannasta, automaattisesta tunnistamisesta, sähköisestä tietojenvaihdosta ja turvalaitteista. Hallitsemme myös raskaiden ajoneuvojen uudet, energiatehokkaat ratkaisut.

Hallitsemme myös logistiikkaan liittyvät liiketoiminnalliset aihekokonaisuudet kuten arvoketjujen ja palvelujen kehittämisen, logistisen tiedon hallinnan, kuljetuskäytävät ja logistiikkakeskukset, rahtiturvallisuuden ja toimitusketjun hiilijalanjäljen.

Voimme luoda uusia ratkaisuja esimerkiksi kansainvälisten monimuotokuljetusten (intermodaalisten) toteuttamiseen. Pystymme myös luomaan uudenlaisia tapoja teknologian hyödyntämiseen.

Luomme tutkimusprojektiemme puitteissa monipuolisia toimijaverkostoja, joissa voivat menestyä niin suuryritykset kuin pk-toimijatkin.

Kokonaisvaltainen, sekä teknologian että liiketoiminnan, kattava osaamisemme on ainutlaatuista logistiikan alalla. Tunnemme hyvin kansainvälisen logistiikan toimintaympäristön EU:ssa, Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. 

BESTFACT (EU): Best Practice Factory for Freight Transport. 150 eurooppalaista parasta käytäntöä (best practice) citylogistiikan, intermodaalin, ympäristön ja logistiikkatiedon sähköistämisen alueilta.

TARVO – suomalaisten pk-yritysten globaalien jakelujärjestelmien kehittäminen

CONTAIN (EU): Monitoring and tracking of shipping containers. Konttien kontrollointi toimitusketjuissa hyödyntäen seurantateknologioita ja toimitusketjun tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä.

Closer (EU)

Cofret (EU): Hiilijalanjäljen eri laskentamenetelmien vertailu ja yhtenäistämäissuositukset

e-Freight (EU): e-Freight capabilities for co-modal transport. Logistiikkaan liittyvä tiedonvaihto ja prosessit, jotka on standardoitu UBL2.1 standardissa ja ovat yhteensopivia GS1:n standardien kanssa.

EslogC: Logistiikkakeskusten kehittäminen. VTT oli mukana Limowa ry:n koordinoimassa Etelä-Suomen logistiikkakeskusten kehittämishankkeessa. Hankkeen aikana laadittiin mm. Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja.

EUPORTRAItS: Satamatyöntekijöiden koulutuskäytäntöjen kehittäminen EU-tasolla. Tunnistetaan kv. Minimivaatimukset, hyvät käytänteet, kehityskohteet ja edistetään työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua koulutusasioissa.

Fitsrus – Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän palveluiden kehittäminen

Turku LogiCity – RFID-liiketoimintamalli logistiikkakeskukselle

Singaporen satama - langaton mesh-verkko säästää kustannuksia ja lisää tehoa.