Sign In

Rakennettu ympäristö

Energiatehokkuutta ja hyvinvointia

​​​

Tehokkailla prosesseilla ja palvelukonsepteilla kannattavaa liiketoimintaa

Kehitämme  älykkäit​​ä energiaratkaisuja tuomaan asiakkaillemme lisäarvoa kustannussäästöinä, tehokkaampana tuotantona ja pienempänä hiilijalanjälkenä sekä kasvanutta hyvinvointia alueiden käyttäjille.

Tarjoamme luotettavia energiatehokkaita ratkaisuja, tiedonhallinnan, tuotemallipohjaisen suunnittelun ja simuloinnin palveluita, osallistuvan suunnittelun tukea sekä kiinteistö- ja rakennus-klusterin  kehittämistä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kanssa. Tuomme innovaatioekosysteemimme liiketoimintanne kehittämisen tueksi.

Tulevaisuuden kaupungit rakennetaan tyytyväisiä käyttäjiä varten

Tulevaisuuden kaupungit tarjoavat vähähiilistä asumista ja työympäristöjä sekä vapaa-ajan palveluita älykkäitä teknologioita hyödyntäen. Ne toimivat talouden ja innovaatioiden kehitysalustana tarjoten samalla turvallisen ja virikkeisen toiminta-ympäristön käyttäjilleen.

Kehitä kanssamme rakennetun ympäristön toimivuutta

Tarjoamme innovatiivisia palveluita tulevaisuuden tarpeisiin luotettavia eturivin teknologioita hyödyntäen kustannustehokka​in ja vähähiilisin ratkaisuin. Tuemme alueiden ja rakennusten kehittämistä osallistuvaa suunnittelua ja älykkäitä ICT-ratkaisuja hyödyntäen.

Ota yhteyttä