Sign In

Älykkäät alueet

 

Yli puolet maapallon väestöstä asuu jo taajamissa, ja osuus kasvaa kaupungistumisen jatkuessa. Kaupunkien lisääntyvä energiantarve edellyttää energiatehokkuutta.  VTT:n holistinen asiantuntemus kattaa kaupunkien, alueiden ja rakennusten energiatehokkaat järjestelmät.

Tuemme tehokkaiden ja älykkäiden alueiden luomista seuraavilla palveluilla:

  • rakennusten ja alueiden energiankäytön suunnittelu ja optimointi
  • kustannustehokkaiden, räätälöityjen energiajärjestelmäratkaisujen suunnittelu
  • energiajärjestelmien optimointi
  • viilennyksen, lämmityksen ja energian integrointi (kysynnän, tarjonnan ja tuotannon hallinta)
  • kaupunkitason ekotehokkuuden arviointi- ja suunnittelutyökalujen integrointi
  • kotien, rakennusten ja alueiden käyttäjien käytösmallit
  • päätöksenteon tukeminen

 

VTT valmistelee ratkaisut yhdessä energiaketjun loppukäyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Niissä voidaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä, energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista, energiavarastoja sekä energiajärjestelmien älykästä ohjausta ja hallintaa.

 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00