Sign In

Älykkäät alueet

 

Yli puolet maapallon väestöstä asuu jo taajamissa, ja osuus kasvaa kaupungistumisen jatkuessa. Kaupunkien lisääntyvä energiantarve edellyttää energiatehokkuutta.  VTT:n holistinen asiantuntemus kattaa kaupunkien, alueiden ja rakennusten energiatehokkaat järjestelmät.

Tuemme tehokkaiden ja älykkäiden alueiden luomista seuraavilla palveluilla:

  • rakennusten ja alueiden energiankäytön suunnittelu ja optimointi
  • kustannustehokkaiden, räätälöityjen energiajärjestelmäratkaisujen suunnittelu
  • energiajärjestelmien optimointi
  • viilennyksen, lämmityksen ja energian integrointi (kysynnän, tarjonnan ja tuotannon hallinta)
  • kaupunkitason ekotehokkuuden arviointi- ja suunnittelutyökalujen integrointi
  • kotien, rakennusten ja alueiden käyttäjien käytösmallit
  • päätöksenteon tukeminen

 

VTT valmistelee ratkaisut yhdessä energiaketjun loppukäyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Niissä voidaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä, energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista, energiavarastoja sekä energiajärjestelmien älykästä ohjausta ja hallintaa.