Sign In

Alueen energiajärjestelmän mallintaminen ja simulointi

 

Tehokkaat ja ympäristöä säästävät energiaratkaisut ovat yhä tärkeämmässä asemassa kaupunkialueiden suunnittelussa.  VTT:n palveluissaan hyödyntämä Apros® District -työkalu on tarkka ja dynaaminen simulointiratkaisu alueiden energiajärjestelmien suunnitteluun. Se tukee myös alueita koskevaa päätöksentekoa ja riskiarviointeja. Apros® District on integroitu ympäristö energian eri muotojen ja muunnosten tuotannon, jakelun, varastoinnin ja kulutuksen mallintamiseen.

VTT:n ratkaisu tukee:

  • päätöksentekoa ja kaukolämpöjärjestelmien ja muiden energiajärjestelmien toteutettavuuden arviointia
  • optimaalisen energiajärjestelmän valintaa sekä kaukolämpö- ja muiden energiajärjestelmien toteutettavuuden arviointia erilaisilla menetelmillä, ohjeilla ja työkaluilla
  • vaihtelevien energiamarkkinaolosuhteiden kannalta riittävää riskien arviointia
  • kysyntähuippujen pienentämistä tehokkaalla suunnittelulla
  • strategisten energiaskenaarioiden roadmapping-suunnittelua
  • strategisia skenaarioita ja optimaalisen energiajärjestelmän valintaa
  • uudenlaisten rakennus- ja energialiiketoimintojen toteutettavuusanalyyseja
  • uusiutuvien energiamuotojen, älykkäiden verkkojen ja laitosten tai energian varastointiratkaisujen vaikutusten arviointia ja virtuaalista demonstrointia.

Simulointi on tärkeä ja hyödyllinen mittausten, ohjausjärjestelmien ja tietonäkymien suunnitteluväline. Siitä on apua myös energiavarastojen ja muiden laitteistojen mitoituksessa.  Apros on omiaan esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa, kysyntähuippujen hallintaa, älykkäitä energiaverkkoja ja -varastoja sekä energiamarkkinoiden sääntöjä koskevien integrointikonseptien testaamiseen.  Mittavia suunnittelupäätöksiä voidaan tukea aikaisessa vaiheessa sää- ja kuluttajatietojen sekä häiriö- ja vikatietoja hyödyntävien skenaarioiden avulla.