Sign In

Rakennetun ympäristön mallintaminen

 

Rakennusten tietomallit (BIM) eivät tarkoita pelkästään rakennusten, infrastruktuurien ja kaupunkien kolmiulotteista visualisointia. Niiden käyttö tehostaa tietohallintaa ja työskentelyprosesseja koko projektin elinkaaren ajan. Lisäksi ne mahdollistavat yksittäisten rakennusten, kiinteistöportfolioiden, infrastruktuuriomaisuuden, alueiden ja kokonaisten kaupunkien energia- ja kustannustehokkaan hallinnan.

VTT tarjoaa seuraavia palveluita ja ratkaisuja rakennetun ympäristön (rakennukset, infrastruktuurit ja älykkäät yhdyskunnat) mallintamiseen:

  • päätöksentekoa ja yhteistyötä tukevat uudet, edistykselliset teknologiat, joissa hyödynnetään mallinnusta, visualisointia ja pelillistämistä
  • uusien BIM-pohjaisten sovellusten, palvelukonseptien ja rajapintojen suunnittelu esim. energiankulutuksen valvontaan ja kiinteistöjen hallintaan