Sign In

Rakennusten ja kaupunkisuunnittelun kestävyysarviointi

 

VTT:n kestävyysarviointi kattaa projektin kaikki osa-alueet: rakennusmateriaalien raaka-aineiden hankinnan ja tuotannon, varsinaisen rakennusprojektin sekä rakennuksen, infrastruktuurin tai kaupungin suunnitellun käyttöiän.

VTT tarjoaa seuraavia palveluita rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen kestävyyden arviointiin:

  • ympäristön kuormituksen arviointi ja ympäristöarviointien tulosten vertaisarviointi
  • rakennettujen ympäristöjen ja rakennusten ympäristövaikutusten luokittelujärjestelmien kehittäminen
  • rakennettujen ympäristöjen, rakennusten ja prosessien kestävyysmittareiden kehittäminen
  • ISO 14040 -pohjaisten elinkaariarviointimenetelmien kehittäminen ja käyttäminen rakennustuotteiden ja rakennusten arviointiin
  • elinkaaritietojen tehokkaan hyödyntämisen mahdollistavien työkalujen kehittäminen

 

VTT on kehittänyt valikoiman kestävyyden arviointityökaluja, joissa hyödynnetään VTT:n asiantuntemusta ja ajantasaisia tietoja. Uusimpia työkaluja:

  • hiilijalanjäljen arviointityökalu ILMARI
  • E-PASS-työkalu kunnostusvaihtoehtojen energiankulutuksen, GWP-arvojen ja kustannusten arviointiin

 

Työkaluja käytetään verkossa. Niiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta.

VTT kehittää ja muokkaa arviointityökaluja asiakkaiden tarpeisiin. Meillä on myös kattava valikoima erilaisia tutkimuskäyttöön tarkoitettuja työkaluja. Jälkimmäisiä ovat mm:   

  • rakennustuotteiden ja rakenteiden ympäristöarviointityökalut, kuten Bertta, BeCost ja €CO2
  • EcoProp ja Needscape rakennustuotteita koskevien vaatimusten systemaattiseen hallintaan
  • rakenteiden elinkaaren arviointi- ja hallintatyökalut ENNUS® ja LifePlan