Sign In

Rakennusten suorituskyvyn optimointi

Palvelut rakennusten ja alueiden monitavoiteoptimoinnille

Uusien ja korjattavien rakennusten optimaalinen suunnittelu ja kokonaisvaltainen toimivuus ovat merkittäviä haasteita koko rakennustuoteteollisuudelle.

Rakennusten monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan löytää optimaaliset suunnitteluarvot lukemattomien eri vaihtoehtoyhdistelmien joukosta. Monitavoiteoptimoinnilla voidaan huomioida useita muuttujia samanaikaisesti kuten rakennuksen muoto ja suuntaus, eri rakenne- ja ikkunavaihtoehdot, talotekniikan järjestelmävaihtoehdot (lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto) sekä energiajärjestelmät (tuotanto, varastointi ja energiamuodon muutos).

Esimerkkejä monitavoiteoptimoinnin hyödyistä ovat energiankulutuksen, ympäristöpäästöjen sekä investointi- ja elinkaarikustannuksien minimointi, talotekniikkajärjestelmien optimaalisten laitekokojen määritys ja energiatehokkuuden sekä sisäympäristön laatutason maksimointi. Näistä eduista voidaan valita halutut tavoiteyhdistelmät sekä asettaa optimoinnille erilaisia reunaehtoja kuten vähimmäistaso lämpöviihtyvyydelle, investoinnin enimmäiskustannus tai primäärienergian enimmäiskulutus.

VTT tarjoaa palveluja rakennusten toimivuuden monimuuttujaoptimoinnille ja päätöksenteon tueksi yhdistäen useita pitkälle kehitettyjä simulointi- ja optimointityökaluja. Näitä palveluja voidaan hyödyntää uusien ja olemassa olevien rakennusten suunnittelussa ja käytön tehostamisessa yksittäisestä rakennuksesta alue- ja yhteiskuntatasolle asti sisältäen myös älykkäät sähkö- ja energiaverkot.

Ota yhteyttä