Sign In

Pilottilaitokset ja T&K-infrastruktuuri

​ Markkinoille nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla

Pilottilaitokset ja R&D struktuuri

Nopeuta uusien tuotteiden ja prosessien kaupallistamista ilman omia investointeja pilottimittakaavan koelaitteistoihin tai muihin kalliisiin tutkimuslaitteisiin.

T&K-infrastruktuuri, pilottilaitokset ja huippuasiantuntijat palveluksessanne

VTT:n monipuolinen ja kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri on keskeinen osa tutkimuspalveluiden tarjoamaamme. T&K-infrastruktuurimme koostuu moderneista laboratorioista, huippuluokan karakterisointilaitteista ja ainutlaatuisesta pilottimittakaavan tutkimusympäristöistä, jotka palvelevat kattavasti tuotekehitysketjun päävaiheita. Tämä kaikki on integroitu saumattomasti VTT:llä ja yhteistyöverkostoissamme ammattilaistemme ammattitaitoon.

Välähdys tulevaisuudesta: uudet korkean arvon biopohjaiset tuotteet kasvattavat Suomen vientiä

Vuonna 2030 uudet biomassapohjaiset arvotuotteet ovat merkittävästi kasvattaneet Suomen vientiä sekä luoneet työpaikkoja ja hyvinvointia ilman ympäristölle kohdistuvia haittoja. Tämän kehityksen nopeus on yllättänyt kaikki, ja hyvän kehityksen on laajalti katsottu johtuneen ennen vuotta 2020 T&K-toimintaan ja pilotointimahdollisuuksiin tehdyistä investoinneista.

Pilotoi VTT:n kanssa – kokemuksia käytännön kehitystyöstä

Uusien konseptien tai prosessien evaluointi vaatii käytännön kokeita ja teknistaloudellisten reunaehtojen tarkastelua.

VTT:n tarjoamat pilotointimahdollisuudet ja osaavat ammattilaiset muodostavat sillan uusien läpimurtoteknologioiden laboratoriomitan kehityksen ja kaupallisen tuotannon välille.

Koetehtaita ja pilotteja kattavasti uusien tuotteiden ja prosessien kehitysketjulle

VTT:llä on monipuolinen valikoima erilaisia pilottimittakaavan koelaitteita, jotka kattavat raaka-aineiden käsittelyn, älykkäät teolliset konversiot, sovellustestauksen ja demonstroinnin.

VTT:llä tehtävä pilotointi on tuettu osaamisen kriittisellä massalla. VTT voi tarjota pilotoinnin tueksi kokeneita ammattilaisia ja muita T&K-palveluja eri aloilta, kuten materiaalitieteet, prosessimallinnus, kemia, bioteknologia, analytiikka ja teknistaloudelliset tarkastelut. Meillä on myös asiantuntemusta ympäristövaikutusten arvioinnissa, ja voimme auttaa löytämään T&K-rahoitusta.

Lue lisää biotalous ja puhtaan teknologian tutkimuksestamme Bioruukki pilotointikeskuksessa TÄÄLTÄ>>