Sign In

Bio- ja kemiantekniikat

Prosessien ylösskaalausta, testimateriaalin tuottamista ja sopimusvalmistusta

​​​

VTT:llä on ajanmukaiset pilot-laitokset biomassan fraktioinnissa ja sellun valmistuksessa, teollisessa bioteknologiassa, prosessikemiassa sekä elintarviketeknologiassa. Lisäksi meillä on hyvä valikoima pitkälle kehitettyjä analyysityökaluja biomassatuotteiden karakterisointiin. 

Monikäyttöiset koelaitteistomme on suunniteltu palvelemaan hyvin erilaisia tai prosessien ylösskaalaukseen, testimateriaalin tuottamiseen ja erikoistuotteiden sopimusvalmistukseen liittyviä tehtäviä. Koelaitteitamme käyttävät osaava ja kokenut henkilökunta, ja VTT:n tutkijat ja analyysiosaaminen ovat asiakkaan käytettävissä. Asiakkaan oma henkilökunta toivotetaan tervetulleeksi osallistumaan pilot-kokeisiin.

Toivotamme uudet haasteet tervetulleiksi

Voimme auttaa jos:

  • Prosessia pitää ylösskaalata tai se on optimoitava
  • Uuden prosessin tai tuotteen kehitystyössä tarvitaan kokeellista dataa tai testimateriaalia
  • Tarvitset sopimusvalmistajaa erikoistuotteellesi tai raaka-aineellesi
  • Hypoteesi pitää todentaa kokeellisesti
  • Tarvitset edistyksellisiä analyyttisiä työkaluja
  • Sinulla itselläsi ei ole tarvittavaa osaamista, henkilökuntaa tai laitteistoa

 

​​​​Biomassan fraktiointi ja kuidutus 

​VTT:n monipuoliset laitteistot ja taitava henkilöstö mahdollistavat uusien biomassan prosessointi-teknologioiden ja konseptien tehokkaan kehittämisen.

​ ​​​

​​​​Bioprosessien kehittäminen  

VTT on paras yhteistyökumppani eri organismien hyödyntämisessä bioprosesseissa – me hallitsemme bakteerit, hiivat ja homeet, levät ja kasvisolut.

​ ​​​

​​​​Erikoisanalytiikka 

VTT:llä osataan analysoida hyvinkin erityyppisten biomassojen ja niiden fraktioiden kemiallinen koostumus ja rakenne, mikä tuottaa tietoa niiden hyödyntämispotentiaalista.

​ ​​​

​​​​Kemian koetehtaat 

VTT:n koetehtaat tarjoavat:

  • Joustavan ja monikäyttöisen laitteiston ja osaavan henkilöstön
  • Uusien kemiallisten prosessien kehitystyötä, validointia ja ylösskaalausta
  • Sopimusvalmistuspalveluja.
​ ​​​