Sign In

Erikoisanalytiikka

Tuotamme tietoa biomassojen hyödyntämispotentiaalista

​VTT:llä osataan analysoida hyvinkin erityyppisten biomassojen ja niiden fraktioiden kemiallinen koostumus ja rakenne, mikä tuottaa tietoa niiden hyödyntämispotentiaalista.

Selluloosan ja hemiselluloosien pitoisuudet ovat kriittisiä tekijöitä, kun biomassaa harkitaan raaka-aineeksi sokerireitille. Toisaalta ligniini aromaattisena biopolymeerinä on aromaattiplatformin avainkomponentti. Lisäksi pienenä pitoisuutena esiintyvät komponentit voivat olla arvokkaita erikoistuotteita ajatellen.

Biomassan rakenne mikroskooppisella ja molekyylitasolla määrää, miten helposti biomassan komponentit voidaan erottaa ja jalostaa. Siksi on tarpeen hankkia myös tämän tyyppistä tietoa. 

Ydinosaamiset

VTT:llä pystytään analysoimaan sekä kokonaiskoostumus että yksityiskohtaiset rakenteet erilaisista biomassaperäisistä näytteistä. Tyypillisesti käytetään happohydrolyysiä ja sen jälkeen HPAEC/PAD-analyysiä hiilihydraattien analysointiin, mutta erikoistarkoituksiin, kuten oligosakkaridianalytiikkaan, on käytettävissä entsyymihydrolyysi- ja MS-detektori. Yksi erityissovellus on kuidun pinnan hiilihydraattianalytiikka. Metanolyysiä käytetään etenkin uronihappojen kvantitointiin. Ligniinin määrä analysoidaan happohydrolyysijäännöksenä ja UV:lla kiinteistä ja nestemäisistä näytteistä. Kullekin näytetyypille valitaan sopivin menetelmä. Useita erikoismenetelmiä on käytettävissä ligniinin rakenneanalytiikkaan. Uuteainepitoisuus voidaan analysoida gravimetrisesti, samoin niiden koostumus GC/MS:lla. Prosessisuodoksista voidaan analysoida erilaisia sekundaarituotteita ja epäorgaanisia komponentteja CE- ja HPLC-menetelmillä. Alkuainekoostumus (CHNSO) voidaan määrittää mille tahansa näytetyypille. Mikroskopia yhdistettynä värjäys- ja fluoresenssitekniikoihin mahdollistaa biomassakomponenttien paikallistamisen jopa soluseinätasolla. 

Verkostot ja yhteistyö teollisuuden kanssa

VTT on aktiivisesti mukana COST-hankkeessa “Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies”.

VTT:n osaaminen biomassan prosessoinnissa ja analytiikassa pohjautuu lähinnä puunjalostusteollisuuden kanssa tehtyihin projekteihin. Tämä on yhä tärkeä sektori, mutta tulevaisuudessa raaka-aineet, samoin kuin tuotteet, tulevat oletettavasti olemaan vaihtelevampia.