Sign In

Kemian koetehtaat

Toteuta kasvupotentiaalisi pilotoimalla VTT:llä!

VTT:n koetehtaat tarjoavat:

  • Joustavan ja monikäyttöisen laitteiston ja osaavan henkilöstön
  • Uusien kemiallisten prosessien kehitystyötä, validointia ja ylösskaalausta
  • Sopimusvalmistuspalveluja.

 

Uusia konsepteja kehitettäessä on tärkeää koeajaa ja testata prosessia todellisissa olosuhteissa unohtamatta teknistaloudellista kannattavuutta. Meidän joustava pilot-ympäristömme tarjoaa taloudellisen tavan koeajoille ilman välitöntä tarvetta investoida omiin koelaitteisiin.

Vuonna 2012 Chemigate Oy käynnisti uuden biopohjaisten paperikemikaalien tuotantolaitoksen. VTT:n pilotti oli keskeisesti mukana prosessin tuotantoreseptien kehittämisessä ja ylösskaalauksessa. Chemigaten toimitusjohtaja Seppo Lamminmäki totesi, että yhteistyö on ollut erinomaista, ja kiinnitti erityistä huomiota VTT:n kykyyn yhdistää osaava tutkimus ja pilotointi.

VTT valmistaa sähköä johtavia erikoispolymeerejä yhteistyössä DuPontin kanssa. Tämä on hieno esimerkki molempia hyödyttävästä sopimusvalmistuksen asiakassuhteesta.

Asiantuntijat ja ylösskaalaustyökalut palveluksessanne

Osaava ja kokenut henkilöstömme sekä monikäyttöiset pilot-laitteemme tarjoavat ketterän ylösskaalausalustan monentyyppisille prosesseille ja tuotteille. Koetehdastamme voi käyttää, jos tarvitaan kokeellista tietoa uuden prosessin tai tuotteen kehittämisessä tai kaupallistamisessa, tai jos tarvitaan erikoistuotteiden sopimusvalmistusta tai materiaalia esikaupalliseen testaamiseen.

VTT voi tarjota myös asiantuntijoita ja muita T&K-palveluja kemian, analytiikan ja teknistaloudellisten arvioiden aloilla. Me voimme auttaa T&K-rahoituksen löytämisessä.

Meillä on erikoisosaamista ja kokemusta biopohjaisten kemikaalien ja materiaalien pilotoinnissa.

Monikäyttöinen kemiantekniikan koetehdas

VTT:n kemian pilotit ovat ainutlaatuinen yhdistelmä suhteellisen suuria monikäyttöisiä pilot-mitan reaktoreja ja monipuolisia erotustekniikan laitteistoja. Avainlaitteistojamme ovat:

  • Suhteellisen suuret monikäyttöiset painereaktorit, max 2 m3 ja 50 bar
  • Suursakeus- ja kuivaprosessointilaitteet: 5–600 dm3:n Lödige-kuivurit/reaktorit
  • Monipuoliset pilot-mitan erotuslaitteistot
  • Ex-luokitellut laitteet ja pilot-hallit.

 

Muitakin VTT:n ja verkostomme asiantuntijoita ja tutkimusinfrastruktuuria voidaan hyödyntää. Kemian pilotit ovat osa VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteistä Bioeconomy Infra -tutkimusinfrastruktuuria.

Me palvelemme asiakkaita suurista kansainvälisistä konserneista aina pieniin paikallisiin yrityksiin monilla eri teollisuuden aloilla, kuten kemia, bioteknologia, metsä, elintarvike ja rehu sekä erikoismateriaalit.