Sign In

Muovimateriaalien prosessointi

VTT tuotekehityskumppanina vahvistaa ja nopeuttaa tuotekehityskaarta

​VTT:llä on kattava polymeerien ja komposiittien prosessointilaitteisto. Näitä ovat muun muassa erilaiset esi- ja jälkikäsittelylaitteistot sekä ekstruusio-, kompaundointi- ja valulaitteet pienistä eräsekoittimista pilot-mittakaavan laitteistoihin. Lisäksi VTT:llä on rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien karakterisointiin soveltuvat analyysi- ja testauslaitteistot.

Asiakkaitamme ovat raaka-aineiden tuottajat ja komposiittialan yritykset, kuten materiaalien ja komposiittiosien valmistajat.

Carbodeon Oy kehittää tuotteisiinsa perustuvaa ratkaisua parantaa muovikomposiittien lämmönjohtavuutta oleellisesti. VTT toimii tässä yhteistyössä tutkimuspartnerina, ja suoritta yritykselle komposiittien kehittämiseen liittyvän kokeellisen työn ja materiaalien analysoinnin. Tavoite on lämpöä johtavien materiaalien markkinoilla, ja kehitystyön tulokset tukevat erinomaisesti muovimateriaalien käyttöä enenevässä määrin elektroniikassa ja LED valaisimissa.

Nanokomposiittikehitys

VTT:llä on jo vuosien kokemus nanokomoposiittien kehityksestä ja prosessoinnista. Esimerkkejä nanokomposiittikehityksestä on nanohuokoinen sähkömekaaninen filmi, jota voidaan hyödyntää kosketuspaneeleissa ja sensoreissa, sekä alhaisen kitkan ja korkean kulumiskestävyyden nanokomposiitit.

Toinen nanokomposiittikehitysalue on muovikomoposiittien palonesto; halogeenivapaat, kestävää kehitystä ja yksinkertaisempaa valmistustekniikkaa tukevat ratkaisut.

Edellisten lisäksi muovimateriaalikehityksessä tehdään töitä kierrätysmuovien hyödyntämiseksi, ja uusien aplikaatioiden kehittämiseksi.

Kalvokehitys muovien prosessoinnin osana

Osana monipuolisen muovien prosessoinnin laitekantaa VTT:llä on erinomaiset mahdollisuudet ja osaamista kalvokehityksessä, erikoisuutena laboratorimittakaavan biaksiaalinen orientointilaite.

VTT on vahvasti verksotoitunut Eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja muovin jalostajien kanssa.

Asiakkaitamme on mm. kaapeliteollisuus, sähkölaitteiden ja –osien valmistajat sekä pakkausteollisuus.