Sign In

Biopohjaiset polttoaineet ja energia

Maailman johtavat pilot-mittakaavan laitteet

VTT Biopohjaiset polttoaineet ja energia

​Monipuoliset koelaitteistomme mahdollistavat uusien teknologioiden nopean kehityksen laboratoriosta teolliseen pilotointiin ja demonstrointiin asti.

Maailman johtavat pilot-mittakaavan laitteet biomassan kaasutukseen, nopeaan pyrolyysiin ja leijupetipolttoon perustuvat yli 30 vuoden teknologian kehitykseen ja kokemukseen. Osaamisemme kattaa koko ketjun biomassaraaka-aineen logistiikasta erilaisiin konversioteknologioihin, ja pystymme auttamaan kannattavuustarkasteluissa, teknologian kehityksessä ja ongelmanratkaisuissa.

Uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa tai kemiallista kierrätystä

Kun on tarve korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa, termokemialliset konversioteknologiat tarjoavat ratkaisun useimmissa tapauksissa.

Biomassa- ja jäteraaka-aineita voidaan käyttää voiman ja lämmön tuottamiseen erilaisissa käyttökohteissa. Korkealaatuisia kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita voidaan valmistaa hyvin monenlaisista ja heterogeenisista biomassasyötöistä. 

Uusia teknologioita kehitetään nostamaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja löytämään uusia biomassan käyttökohteita, esimerkiksi kemikaalien valmistuksessa käytettävää uusiutuvaa raaka-ainetta.

 

VTT WEBINAR: Fluidised bed platform  

 

 

​​