Sign In

Leiju- ja arinapoltto

Turvaa laitosinvestointien onnistumista

​VTT:llä on käytössä ainutlaatuinen pilot-kokoluokan tutkimusympäristö erilaisiin leiju- ja arinapolton tutkimushaasteisiin sekä laitosten investointien suunnittelun tueksi. Keskeinen tehtävämme on ymmärtää leiju- ja arinapolttoprosessien polttoaineista riippuvia tulipesäilmiöitä, jotka ovat oleellisen tärkeitä laitosten suunnittelussa. Tavoitteemme on, että palvelullamme pystymme osaltamme turvaamaan laitosinvestointien onnistumista.

Pilotkoeympäristömme valmistui 90-luvun loppupuolella. Reilun 15 vuoden aikana olemme testanneet suorina toimeksiantoina teollisuudelle kymmenien polttokokeiden kautta polttoaineiden palamiskäyttäytymistä (päästöt, tuhkan käyttäytyminen, kiintoaineprofiilin muodostuminen, lämpötila- ja lämmönsiirtoprofiilit etc.) eli kattilan mitoitukseen keskeisesti vaikuttavia parametrejä.

Palvelumme kautta pystymme osaltamme turvaamaan laitosinvestointien onnistumista.

Keskeinen vahvuutemme on yhdistää kokeellinen toiminta erilaisiin mallinnus- ja simulointityökaluihin

Ainutlaatuiseen koetoimintaympäristömme (BFB, CFB, arina) pohjautuva osaaminen yhdistettynä palamisprosessien mallintamiseen ja simulointiin keskeinen vahvuutemme. Koelaiteista saatavissa olevalla mittaustiedolla pystymme verifioimaan mallinnuskehitystämme. Pilotkokoluokan kokeista saatavat tulokset voidaan kytkeä käyttämäämme dynaamiseen mallinnussimulaattoriin (Apros) ja näin pääsemme tarkastelemaan polttoaineista riippuvaa kattilan dynaamista käyttäytymistä. Tämä on keskeinen osa-alue tulevaisuuden energiajärjestelmässä, jossa perinteisiltä voimalaitoksilta vaaditaan erityistä joustavuutta ja mukautumista uusiutuvan energian (erityisesti tuuli, aurinko) energiajärjestelmään. Uutena tutkimusalueena olemme käynnistäneet hankekokonaisuuden jossa tavoitteena on integroida aurinkoenergia perinteiseen leijupolttovoimalaitokseen. Tavoitteena on saavuttaa 500 g/kWh päästöraja CO2:lle tulevaisuuden päästöraja-arvojen mukaisesti. 

Leijupolton tutkimusympäristön keskeinen rooli teknologiakehityksen eri vaiheissa

Leijupolttoprosessien kehittykseen liittyen VTT on koordinoinut lukuisia EU-rahoitteisia hankkeita joissa tavoitteena on ollut:

  • Leijupolton sähköntuotannon hyötysuhteen nosto (HIPE CFB, CLECO)
  • Laitoskoon kasvattaminen utility-kokoluokkaan (CFB800)
  • CO2-päästöjen merkittävä vähentäminen (edelliset + FlexiBurn, O2GEN)


Tätä kehitystyötä on tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä johtavien eurooppalaisten energiatoimialan yhtiöiden kanssa. Yhteistyöhön on osallistunut luonnollisesti myös keskeiset eurooppalaiset alan tutkimustahot.

VTT VIDEO: Circulating Fluidized Bed (CFB) Combustion Services

 

 VTT WEBINAR: Fluidised bed platform