Sign In

Etäohjauksen ja virtuaalitekniikoiden keskus ROViR

 

​ROViR (Remote Operations and Virtual Reality Centre) kehittää etäohjauksen ja virtuaalitekniikan palveluita ja ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. ROViR sai alkunsa fuusioenergiaan liittyvissä ohjelmissa. Keskuksessa kehitetty systeemitekninen lähestymistapa soveltuu kuitenkin kaikkiin ympäristöihin, joissa koneistettujen järjestelmien, kuten raskaiden työkoneiden ja nostolaitteiden, tai ydinenergiaa hyödyntävien laitteiden, täytyy toimia ehdottoman luotettavasti.

Yhä suurempi osuus tuotteen arvosta muodostuu automaattisten tai etäohjattavien toimintojen aikana, joten niiden suorittaminen kerralla oikein nopeuttaa tuotteiden saamista markkinoille ja pienentää takuukustannuksia. VTT korostaa vaatimusten analysointi- ja hallintavaiheiden tärkeyttä. Oikein ja perusteellisesti suoritettuina ne vähentävät kehitystyöhön liittyviä riskejä ja mahdollistavat yhdenmukaiset testisuunnitelmat, mikä puolestaan parantaa tuotteiden laatua ja vähentää kokonaiskustannuksia.

VTT suunnittelee yrityksellesi sopivan ratkaisun yhdessä oman kehitystiimisi kanssa.

Yhteistyö

VTT on kehittänyt ITER-fuusioreaktorihankkeen ylläpitorobotiikkaa läheisessä yhteistyössä Big Science ITER ja Fusion for Energy -organisaatioiden kanssa. Ratkaisu on toimiva, erittäin luotettava ja ydinvoimaloita koskevien vaatimusten mukainen.

​ROViR-keskuksen systeemitekniikan asiantuntemus kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Vaatimusten hallinta ja suunnittelu
  • Monimutkaisten mekaanisten järjestelmien suunnittelu ja validointi
  • Ohjausjärjestelmien suunnittelu
  • Virtuaalisten prototyyppien tarkistus ja validointi

   Keskuksen asiantuntemusta on hyödynnetty esimerkiksi seuraavissa uusissa tuotteissa ja järjestelmissä:
  • Fuusioreaktorin huoltorobotiikka ja sen ohjaus                                     <= F4E
  • Ydinpolttoaineen käsittely                                                                          <= Posiva
  • ​​Vaarallisten ympäristöjen toimintavarmat mekanismit                        <= ITER

 
Tutkimustyössä keskitytään tällä hetkellä ITER-diverttorikasetin huoltoon, vaatimusten analysointiin ja hallintaan, tarkistus- ja validointimenetelmiin, konseptisuunnitteluun sekä ohjausjärjestelmien mallipohjaiseen suunnitteluun.

Tärkeimmät resurssit:
Systeemitekninen menetelmä ja etenkin sen prosessi- ja datamallit. Näitä tuetaan erilaisilla ohjelmistotyökaluilla, kuten ohjelmistolisensseillä (Doors 9.5 ja 9.6, Doors NG 5.0, Dassault Catia v6 / Enovia ja Solid Works).

Asiakkaitamme ovat:
Ydinvoimateollisuus (fuusio- ja fissiovoimalat). Koneteollisuus ja koneteollisuuden ohjausjärjestelmätoimittajat.

Lisätietoa tästä linkistä

​Videoita:​