Sign In

Kenttäkokeet ja ajoneuvokannan hallinta

 

Suomen ankarat sääolosuhteet ja lämpötilan suuret vaihtelut tarjoavat erinomaisen kenttäkoeympäristön sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen uusille teknologioille ja polttoainevaihtoehdoille. Tarjoamme asiakkaillemme täydellisen pakokaasupäästötestin sisältävän kenttäkoepaketin, vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvokantojen tankkauspalvelun ja ajoneuvokannan hallintapalveluita. Kokeneet kuljettajamme ajavat sekä pitkiä että lyhyitä matkoja asiakkaan tarvitseman ajoprofiilin mukaisesti.

Säännöllisillä päästö- ja energiankulutustesteillä on keskeinen osa kaikissa uuden tai vaihtoehtoisen teknologian demonstraatio- ja seurantatutkimuksissa.

Meillä on täydet resurssit tämän tyyppiseen työhön ja huippuosaamista myös sääntelemättömien päästöjen analysoinnissa. Olemme osallistuneet menestyksekkäästi useisiin EU:n ja IEA:n projekteihin tällä alueella, ja yksityisen sektorin asiakkaisiimme lukeutuu useita kansainvälisiä autonvalmistajia.