Sign In

Raskaiden ajoneuvojen tutkimustilat

 

Polttoainetalous on äärimmäisen tärkeää, kun polttoaineen hinnat ovat korkealla. Viranomaiset, linja-autoyritykset ja kuljetusyhtiöt tarvitsevat vertailukelpoisia päästö- ja polttoaineenkulutuslukuja ajoneuvohankintoja varten. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole suoraan saatavilla, koska raskaat ajoneuvot kuten linja-autot sertifioidaan yksinomaan pelkän moottorin testien perusteella, eikä niiden polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä mitata.

Raskaiden ajoneuvojen alustadynamometrin avulla voimme määrittää koko ajoneuvon päästöt ja energiankulutuksen todellisilla, dynaamisilla hyötyajosykleillä. Kokonaisten ajoneuvojen ja tarkasti simuloitujen todellisten hyötyajosyklien käyttö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yksittäisten aineiden päästöjen sekä energiankulutuksen määrittämiseen simuloiduissa, todellisuutta vastaavissa käyttöolosuhteissa.

Pakokaasujen puhdistuslaitteiden kehittäminen ja energiankulutuksen vähennyskeinojen arviointi on kattavammalla pohjalla, kun koko ajoneuvo voidaan ottaa huomioon.

Koko ajoneuvon testaus on pelkän moottorin testausta kustannustehokkaampaa, erityisesti jos testattava ajoneuvo on käytössä, koska valmisteluaika mittauksiin on lyhyempi

Päästöanalyysilaitteet

FOURIERINFRAPUNA (FTIR)

 • Merkki ja malli: Gasmet Cr-2000
 • Lämpötilasäännelty näytekenno (180 °C)
 • Nestemäisellä typellä jäähdytetty MCT-ilmaisin
 • Erottelukyky: 8 cm-1
 • Kulkumatka: 2,0 m
 • Näytekennon tilavuus: 0,22 l
 • N2O:n havaitsemisraja: 4 ppm
 • NH3:n havaitsemisraja: 3 ppm

SÄHKÖINEN ALIPAINEIMPAKTORI (ELPI)

PÄÄSTÖJEN NÄYTTEENOTTO- JA LAIMENNUSJÄRJESTELMÄ

 • Merkki ja malli: Pierburg AG, CVS-12-WT
 • Multiple (3) CFV-venture system
 • Maksimivirtaus 120 m3/min
 • Laimennustunneli VT-458
 • Hiukkaskerääjä PS2000C

PÄÄSTÖJEN ANALYYSIJÄRJESTELMÄ PIERBURG AMA 4000

 • HFID THC 0–1000 ppm
 • HFID CH4 0–3000 ppm
 • HCLD NOx 0–10 000 ppm
 • NDIR CO2 0–20 %
 • NDIR CO 0–2500 ppm
 • NDIR CO2 -jäljityslaite 0–20 %

HIUKKASLUKUMÄÄRÄMITTARI (BCPC)

 • Merkki ja malli: Airmodus A23
 • Hiukkaskoot: 7nm – > 1 µm
 • Hiukkaspitoisuus: 0–100 000 hiukkasta kuutiosenttimetriä kohti
 • Vasteaika: 3 s
 • Tuloilman virtausnopeus: 1 l/min

Alustadynamometrin tärkeimmät tekniset tiedot

 • Maksimiteho: ± 300 kW (vaihteluväli 54–110 km/h)
 • Maksimivetovoima: ± 20 000 N (vaihteluväli 0–54km/h)
 • Inertian simulointi: 2 500–60 000 kg
 • Rullan läpimitta: 2 500 mm
 • Maksimitelikuorma: 20 000 kg
 • Nopea IGBT-ohjaus mahdollistaa vaihtuvatilaisen käytön
 • Texel V6 -tiedonkeruujärjestelmä
 • Kuljettajan opastus erilaisiin dynaamisiin ajosykleihin

​Akkujen koelaite ja emulaattori. Molempien akkutestilaboratorioiden yhteiskäytössä oleva AVL 320 kW -akkukoelaite ja -emulaattori palvelee myös viereisiä ajoneuvotiloja akkusimulaattorina ja suuritehoisena voimanlähteenä.

Ota yhteyttä