Sign In

Akkujen testaustilat

 

​Uudet akkuteknologian testaustilamme on rakennettu vuosina 2012–2013. 

Tiloissa voidaan testata erilaisissa ympäristöissä ja kuormitusolosuhteissa kaikkea yksittäisistä kennoista aina moduuleihin ja täysikokoisiin akkujärjestelmiin.
 
Molempien akkutestilaboratorioiden yhteiskäytössä oleva AVL 320 kW -akkutesteri ja -emulaattori palvelee myös viereisiä ajoneuvotiloja akkusimulaattorina ja suuritehoisena voimanlähteenä.

 

 

​Akkukennojen testaus

Modernien litium-ioniakkukennojen (0–6 V) ominaisuuksien täydellinen määrittely

 • Kaikki markkinoilla olevat kemialliset koostumukset ja valmistajat
 • Benchmarking, varmennus ja vertailut


Monikanavaiset, ohjelmoitavat testilaitteet mahdollistavat suurtehokennojen testauksen (suurtehosovellukset)

 • Standardien mukaiset testit (esim. ISO)
 • Testit asiakkaan määrittelemillä kuormitussykleillä
 • Nopeat ominaisuus- ja käyttöikätestit, esim. syklinen käyttöikä


Kontrolloidut koeolosuhteet

 • Sääkaapit akkukennoille
 • Akkujen sähkökemiallinen arviointi impedanssispektroskopialla (Gamry-laitteisto)
 • Laitteet: PEC SBT0550 (24 kanavaa á 50 A)


Modernien litium-ioniakkumoduulien (0–100 V) sähköisten ja termisten ominaisuuksien täydellinen määrittely

 • Kaikki markkinoilla olevat kemialliset koostumukset ja valmistajat
 • Benchmarking, varmennus ja vertailut


Monikanavaiset, ohjelmoitavat koelaitteet mahdollistavat suurtehosovellusten testauksen

 • Standardien mukaiset testit (esim. ISO)
 • Testit asiakkaan määrittelemillä kuormitussykleillä
 • Akunhallintajärjestelmät ja akkumoduulin lämpötilanhallinta

 

Akkujen sähkökemiallinen arviointi impedanssispektroskopialla (Gamry-laitteisto)

Kontrolloidut koeolosuhteet

 • Sääkaapit akkumoduuleille


Laitteet: PEC SBT10050 (12 kanavaa á 50 A)

​Akkupakettien testaus


Erilaisten akkupakettien ja voimanlähteiden (0–1000 V) sähköisten ja termisten ominaisuuksien määrittely

 • Kaikki markkinoilla olevat valmistajat, sopimustestaus asiakkaille
 • Benchmarking, varmennus ja vertailut


Ohjelmoitava suurtehoakkujen testilaite (enintään 320 kW)

 • Standardien mukaiset testit (esim. ISO)
 • Testit asiakkaan määrittelemillä kuormitussykleillä
 • Akunhallintajärjestelmät ja lämpötilanhallinnan konseptit
 • Akkuyksikön varmennus, joka sisältää mallinnuksen


Kontrolloidut koeolosuhteet

 • Sääkontti suurille, käyttövalmiille akkuyksiköille
 • Mekaaniset kokeet, iskut ja tärinä


Laitteet: AVL 320 kW -akkutesteri ja -emulaattori