Sign In

Laivojen ja propulsiolaitteiden mallikoelaitos

 

​​​

Mallikoelaitosta käytetään laivojen ja propulsiolaitteiden hydrodynaamisen toiminnan validointiin. Mallikokeiden tuloksia hyödynnetään myös meritekniikan sovellusten numeerisen laskennan kehittämiseen ja validointiin.

 • Pituus 130 m, leveys 11 m, syvyys 5,5 m
 • Hinausvaunun suurin nopeus:
  eteenpäin 6.0 m/s
  taaksepäin 3.0 m/s
 • Mäntämallinen aaltokone säännöllisen ja epäsäännöllisen aallokon luontiin.
  Suurin aallonkorkeus Hmax~0.32 m, merkitsevä aallonkorkeus HS~0.21 m
 • PMM mekanismi ohjailukokeiden pakkoliikkeisiin.
 • Tehtävät kokeet:
      • Vastus- ja propulsiokokeet tyynessä vedessä ja aallokossa.
      • 3-D vanavesimittaukset, virtauksen visualisointi.
      • Aallokon aiheuttamat liikkeet ja voimat laivoihin ja kelluviin rakenteisiin
      • Hydrodynaamiset voimat upotettuihin runkoihin.
      • PMM kokeet kelluviin ja upotettuihin runkoihin.