Sign In

Laskennallinen tutkimus

Mallinnus- ja simulointipalveluista vauhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

​Yleistä

Laskennalliset menetelmät, kuten mallinnus, simulaatiot, analyysit ja optimointi, mahdollistavat tutkimuksen ja tuotekehityksen merkittävän nopeuttamisen sekä tehostamisen. VTT soveltaa laajamittaisesti laskennallisen tutkimuksen menetelmiä ja ohjelmistoja omassa tutkimuksessaan sekä tarjoaa näihin liittyen palveluita teollisuudelle ja liike-elämälle. VTT:llä on käytössään tehokasta laskentakapasiteettia, alansa parhaat ohjelmistot sekä suuri joukko laskennallisen tutkimuksen asiantuntijoita toteuttamaan haastavatkin laskennallisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeet. Lisäksi VTT:llä on hyvät kontaktit muihin alan johtaviin kotimaisiin toimijoihin, kuten CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Laskentaympäristöt

Tehokas laskennallinen tutkimus vaatii riittävät laskentaresurssit. VTT:llä on käytössään omaa laskentakapasiteettia, kuten useita klusterijärjestelmiä, laskentapalvelimia sekä tehokkaita työasemia. Oman laskentakapasiteetin saatavuus tuo käyttöön joustavuutta sekä takaa tietoturvallisuuden. Lisäksi voidaan käyttää kolmannen osapuolen palveluita, kuten pilvilaskentaa, niissä tapauksissa, joihin se parhaiten soveltuu.
VTT:n suurin klusterijärjestelmä, ”the Doctor”, tarjoaa riittävän laskentatehon myös vaativaan laskentaan. Klusterijärjestelmä sisältää lähes 100 laskentanoodia sekä yli 2000 laskentaydintä. Hyvin rinnakkaistuvat laskentaohjelmistot pystyvät hyödyntämään laskentakapasiteetin tehokkaasti, jolloin laskennan tulos saadaan nopeasti.