Sign In

Materiaalitekniikka -tutkimusympäristö

 

VTT Materiaalitekniikka tutkimusympäristö

Autoklaavit, viruminen, korroosio, väsyminen, metallografia sekä mikroskopia

Tutkimusympäristö kattaa erittäin laaja-alaisesti materiaalitestauksen eri alueet. Tutkimushallissa sijaitsevat autoklaavilaboratoriot, rikkomattoman testauksen laboratorio, virumislaboratorio, kuumakorroosiolaboratorio sekä väsymistestauslaitteistot. Lisäksi tutkimusympäristöön kuuluu kattava metallografian laboratorio laajoine mikroskopia- ja korroosiotutkimusvalmiuksineen, hot cell-laboratorio säteilytetyille materiaaleille sekä erillinen liikuteltava materiaalitutkimuslaboratorio vaarallisia ja erityisen syövyttäviä koeympäristöjä varten.

Yli 50 VTT:n asiantuntijaa tekee yritysten tarpeisiin räätälöityjä korkealaatuisia materiaalitestauksia hyvin monimuotoisissa olosuhteissa. Oli kyse sitten hitsissä olevasta viasta, lämmönvaihtimeen kertyvästä filmistä tai käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapselista, voimme laadukkailla tutkimuksillamme pienentää asiakkaidemme materiaalikustannuksia ja parantaa tuotannon tehokkuutta sekä komponenttien eliniän hallintaa löytämällä sopivat materiaaliratkaisut eri kohteisiin.

Tutkimushalli:

  • Autoklaavilaboratorio murtumismekaniikka- ja ympäristövaikutustutkimuksiin huoneenlämmöstä  700oC:seen

Sisältää useita servohydraulisia, mekaanisia ja sähkökemiallisia materiaalitestauslaitteita sekä kiertovesipiireillä varustettuja autoklaavilaitteistoja ympäristövaikutteiseen korroosio- ja väsymistutkimukseen.

  • Autoklaavilaboratorio säteilytettyjen näytteiden ympäristövaikutteiseen korroosiotutkimukseen.

Sisältää mekaanisia materiaalitestauslaitteita sekä kiertovesipiireillä varustettuja autoklaavilaitteistoja säteilytettyjen materiaalien ympäristövaikutteiseen korroosio- ja väsymistutkimukseen.

  • Rikkomattoman testauksen laboratorio

Rikkomatonta testausta (NDT) vikojen tai epäjatkuvuuksien havaitsemiseen sekä koon määritykseen seuraavien menetelmien avulla: radiografia (läpivalaisu) sekä  ultraääni-, pyörrevirta-, tunkeumaneste-, magneettijauhe- ja silmämääräinen tarkastus.

  • Virumislaboratorio

Laboratorio metallien korkealämpötilavirumisen tutkimiseen. Laitteistoon kuuluu yksiaksiaalisia virumiskoneita sekä servo-pneumaattisia laitteistoja, joilla voidaan tehdä virumis-väsymiskokeita, sekä putkitestauslaitteisto, jossa voidaan yhdistää sisäinen paine ja aksiaalivoima.

  • Väsymistestaus

Komponenttien ja rakenteiden väsymistestaus

  • Kuumakorroosiolaboratorio

Laboratorio materiaalien korkealämpötilakorroosio- ja hapettumistutkimuksiin.​

​Metallografian laboratorio

  • Sisältää useita erilaisia mikroskopiatekniikoita (optinen, pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja pyyhkäisy-läpivalaisuelektronimikroskooppi (STEM)) ja korroosiotutkimusmenetelmiä (esimerkiksi sähkökemiallinen mittaus)

Hot cell ja mikroskopia erillisessä rakennuksessa

  • Säteilytettyjen materiaalien murtumismekaniikka ja metallografia.

Liikuteltava materiaalitutkimuslaboratorio vaarallisissa (esimerkiksi rikkivety, H2S) ja syövyttävissä ympäristöissä

  • Sisältää mekaanisia ja sähkökemiallisia materiaalitutkimuslaitteita sekä autoklaavilaitteistoja ympäristövaikutteiseen korroosio- ja väsymistutkimukseen.

​​