Sign In

Moottoripäästöjen tutkimusympäristö

 

​Etsimme uusia keinoja moottoripäästöjen vähentämiseksi. Tutkimme monimutkaisia vuorovaikutuksia polttoaineiden, moottoreiden, päästöjen ja jälkikäsittelytekniikoiden välillä. Tutkimme myös uusia vaihtoehtoisia polttoaineita, emulsioita, tisleitä ja kaasuja moottoreiden ja moottorivoimaloiden hyötysuhteen ja energiatalouden parantamiseksi. Etsimme myös keinoja parantaa moottoreiden käytettävyyttä sekä polttoainejoustavuutta.

Laboratoriossamme on 1,5 MW keskinopea DF- tutkimusmoottori, useita transientti- ja steady state- moottorijarruja nopeakäyntisille moottoreille, testipenkkejä jälkikäsittelyjärjestelmien tutkimukseen sekä monipuolinen valikoima päästömittauslaitteita ja –menetelmiä.