Sign In

Synteesikaasu T&K ja analytiikka

 

Syngas, Prosessikaasuanalytiikka, Katalyytti T&K

Prosessikaasuanalytiikka

VTT:llä on yli 30 vuoden kokemus kaasuanalytiikasta. Yksi erityisalueistamme on biomassan kaasutus ja siihen liittyvä analytiikka. Kattavan analytiikkaosaamisen ohella tarjoamme myös tietotaitoa analyysitulosten tulkitsemisessa ja asiakkaan prosessin optimoinnissa. Prosessikaasujen osalta käytössämme on kattavat analyysimahdollisuudet erilaisten komponenttien määrittämiseksi. Kaasutuskaasun pääkomponenttien, kuten permanenttikaasujen, hiilivetyjen ja tervojen lisäksi käytössämme on analyysimenetelmät monien epäpuhtauksien kuten rikki- ja typpiyhdisteiden sekä vesipitoisuuden määrittämiseksi.

Terva-analyysit »

Käytössämme on pitkän kehitystyön tuloksena syntyneet terva-analyysimenetelmät erityisesti kaasutuksen tuotekaasun tervakomponenttien määrittämiseksi. Käytössämme on muun muassa CEN/TS 15439-spesifikaatiota soveltava ”tervaprotokollan” mukainen menetelmä. Luotettavien analyysien lisäksi VTT:ltä löytyy laaja osaaminen terva-analyysien soveltamisesta käytännön prosessikehitykseen.

​ ​​​

Mittaus-toimeksiannot ja -menetelmät »

Analyysien suorittamisen lisäksi VTT:ltä löytyy osaava henkilöstö ja varta vasten kehitetty näytteenottolaitteisto kentällä tapahtuvia mittaustoimeksiantoja varten.

​ ​​​

On-line kaasumittaukset ja analytiikka »

Perinteisten off-line mittausten lisäksi VTT on kehittänyt ja testannut käytännössä on-line mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat luotettavasti lähes reaaliaikaisen vasteen mitatusta prosessista.

​ ​​​
​ ​​​

Vaativat epäpuhtaus-mittaukset »

Kaasujen epäpuhtauksien mittaamisesta VTT:ltä löytyvät analyysimenetelmät mm. rikki-, typpi- ja syanidiyhdisteitä varten.

​ ​​​

​​​Vetyanalytiikka »

Vetyanalytiikan kokemusta VTT:llä on suuren mittaluokan teollisesta vedyn tuotannon laadunvalvonnasta aina laboratoriokokoluokan polttokennosovellusten jäämäepäpuhtauksien mittaamiseen.

​ ​​​
​ ​​​