Sign In

On-line kaasumittaukset ja analytiikka

 

On-line kaasumittaukset ja analytiikka

Laimentava näytteenotto

VTT:n kehittämällä ja patentoimalla laimentavalla näytteenotolla voidaan luotettavasti määrittää kaasuvirtauksen sisältämät komponentit erittäin likaisista olosuhteista. Likaisilla olosuhteilla tarkoitetaan kaasuvirtauksen sisältämiä lauhtuvia komponentteja, jotka vaikeuttavat toistettavan ja luotettavan mittaustuloksen saamista. Laimentavalla näytteenotolla kaasuvirrasta saadaan edustava näyte, josta voidaan laskennallisesti määrittää todelliset pitoisuudet luotettavasti ja tarkasti. Online-mittaus perustuu VTT:n patentoimaan tietokoneohjelmoituun laimentavaan näytteenottoon, joka yhdistetään haluttuun analytiikkaan, kuten GC, ICP tai FT-IR. Menetelmää on demonstroitu kaasutusympäristössä tervojen ja hiukkasten mittaukseen.

On-line analyysimenetelmät

Vakiintuneissa prosesseissa, normaaliolosuhteissa näytteenottotaajuus ei tarvitse olla suuri, sillä vakaa prosessi vaatii vain muutamia mittauksia pitkällä näytteenottovälillä. Mikäli kuitenkin halutaan seurata prosessivastetta muutoksiin nopeasti, on perinteinen näytteenottaminen ja analyysi suhteellisen hidasta. Nopeimmillaan perinteinen näytteiden kerääminen ja analyysi vievät useita tunteja, eikä näytteenottotaajuutta saada kasvatettua ilman useita näytteenottopaikkoja- ja laitteistoja. Tähän ongelmaan VTT on kehittänyt on-line analyysimenetelmiä, joiden soveltamisella voidaan tehokkaasti ja edullisesti tarjota työkalu prosessikehityksen tueksi. Prosessin lähes reaaliaikainen seuranta tarjoaa toimintaperiaatteeltaan yksinkertaisen, nopean ja vähemmän työllistävän vaihtoehdon off-line menetelmille. Lisäksi on mahdollista yhdistää useita eri analyysimenetelmiä ja liittää analytiikkajärjestelmä olemassa olevaan automaatiojärjestelmään.