Sign In

Vaativat epäpuhtausmittaukset

 

Vaativat kaasun epäpuhtausmittaukset

Rikkiyhdisteet

Rikkiyhdisteistä VTT:llä löytyy valmiudet kaasumaisten rikkivety (H2S) ja karbonyylisulfidi (COS)-pitoisuuksien määrittämiseksi. Analyysi suoritetaan kaasukromatografisella menetelmällä käyttäen rikkiselektiivistä detektoria (FPD). Menetelmä soveltuu pitoisuusalueelle 0 - 10 000 ppm. Pystymme myös tarvittaessa analysoimaan rikkidioksidi (SO2), metyylimerkaptaani (CH3SH), dimetyylidisulfidi (CH3SCH3) ja tetrahydrotiofeeni (THT, maakaasun hajusteaine) pitoisuuksia.

Näytteiden keräämisen kannalta rikkiyhdisteissä ongelmallista on absorboituminen näytteensiirtolinjoihin ja -säilytyspusseihin. Lisäksi rikkiyhdisteet hajoavat nopeasti, jolloin analyysi tulee tehdä nopeasti näytteenottamisen jälkeen. Näytteenottamisen ja analyysin tulisi tapahtua saman vuorokauden aikana.

Ammoniumtyppi (NH4-N)

Typpiyhdisteiden, kuten ammonium-, amino- ja proteiinitypen analyysi tapahtuu Kjeldahl-tislauksella. Tätä menetelmää voidaan soveltaa tuotekaasunäytteiden lisäksi lauhde- ja jätevesille. VTT:n kehittämässä näytteenottomenetelmässä typpiyhdisteet kerätään rikkihappoliuokseen ja tislataan suoraan polttamatta ammoniakkia.

Syanidi (CN-)

Menetelmässä tarkoitetaan syanidilla CN-ryhmiä, jotka voidaan analyysiolosuhteissa määrittää syanidi-ioneina (CN-). VTT:n kehittämässä näytteenottomenetelmässä syanidiyhdisteet kerätään natriumhydroksidiliuokseen. Analyysissä määritetään syanidi-ionimäärän lisäksi sellaisten metallisyanidien ja syanidikompleksien sisältämä syanidi, joka vapautuu syanidivetynä sekoitettaessa näyte väkevään rikkihappoon.