Sign In

Riskienhallinta

Kannattavaa liiketoimintaa hallitsemalla riskit

​Yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristö on muutoksessa. Tavoitteemme on pienentää ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen sekä liiketoimintaan kohdistuvia riskejä sekä tuottaa tietoa riskien parempaan hallintaan. Hyvä riskienhallinta parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa ja uusien tuotteiden markkinoille tuloa sekä toimitusvarmuutta. Riskienhallinnan menetelmät tarjoavat työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää myös tuottavuutta ja vähentää syntyvien jätteiden määrää ja päästöjä. Riskin kääntöpuoli on usein myös uuden innovatiivisen ratkaisun tai liiketoiminnan mahdollisuus.

 

Vahva tuki riskitietoiseen päätöksentekoon

Asiantuntijamme kehittävät menetelmiä, joilla tuetaan yrityksen, tuotantolinjan, tuotteen tai kokonaisen toimitusketjun tai ekosysteemin riskienhallintaa. Pyrimme toteuttamaan riskien arvioinnin integroidusti asiakkaan tavoitteista ja tarpeista lähtien erilaiset – sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset – riskitekijät huomioiden. Turvallisuuden, luotettavuuden, sosioteknisten ja liiketoimintariskien yhdistetty analysointi tukee asiakkaidemme päätöksentekoa tuotekehityksen ja suunnitteluvaiheen valinnoista käyttövaiheen turvallisen toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen.

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan pitkäjänteistä kehitystyötä kansainvälisellä otteella

VTT luo asiakkaille lisäarvoa erityisesti monialaisen, riippumattoman ja kansainvälisesti vahvasti verkottuneen tutkimusorganisaation voimavaroilla. Meillä on usean vuosikymmenen kokemus riskien, luotettavuuden ja turvallisuuden analyysimenetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta asiakkaidemme tarpeisiin sekä menetelmien onnistuneesta integroinnista osaksi asiakkaan toimintajärjestelmää. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme yhteistyössä sekä kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sekä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

Kun etsit huippuosaamista tai strategista kumppania auttamaan sinua kestävän liiketoiminnan ja liiketoimintaekosysteemien kehittämisessä, VTT on palveluksessasi!