Sign In

Teollinen palveluliiketoiminta

 

​​

​Etsittekö kannattavaa kasvua palveluliiketoiminnasta vai haluaisitteko kenties laajentaa palvelutarjontaanne tarttumalla nouseviin mahdollisuuksiin? Oletteko kiinnostuneita tarjoamaan asiakkaillenne arvopohjaista tuotanto-omaisuuden hallintaa tai elinkaaripalveluita? Kykenettekö palveluidenne avulla auttamaan asiakkaitanne tuottavuuden lisäämisessä?

Yhä useammat yritykset investoivat teollisuuden palveluiden kehittämiseen ja tavoittelevat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia asiakaslähtöisinä palveluorganisaatioina.

Vain parhaimpia palveluita ja niitä mahdollistavia teknologioita

Luomme VTT:llä innovaatioita yhdistämällä kehittyneintä teknologiaa palveluliiketoiminnan asiantuntemukseen, vahvalla kokemuksella. Hyödynnämme käyttäjien kokemukseen perustuvaa palvelusuunnittelua ja tunnemme hyvin teollisuuden elinkaaripalvelut, tuotanto-omaisuuden käytön, kunnossapidon ja investointitoiminnan kokonaisuuteen liittyvät toiminnot sekä teollisen asiakkaan prosesseja ja liiketoimintaa tukevat palvelut.

Räätälöimme kanssanne ainutlaatuisen ratkaisun täyttämään asiakkaidenne vaativimmatkin odotukset. Toteutamme työn vahvassa vuorovaikutuksessa teidän – ja halutessanne asiakkaannekin – kanssa.

Mahdollistavien teknologioiden nopea kehitys

Arvoverkot ja ansaintalogiikat uudistuvat radikaalisti teollisen internetin mahdollistaessa suoran koneiden välisen viestinnän, nopean vasteajan sekä skaalautuvat, dynaamiset palvelut. Samalla tämä kehitys tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan kannattavaan kasvuun pidemmällä aikajänteellä.

Parhaiten liiketoimintamahdollisuuden kykenevät hyödyntämään ne yritykset, joilla on sopivin palvelualusta ja oikeat palvelut tukemaan uudistuvan arvoketjun, tai syntyvän teollisen ekosysteemin, arvonluontia.

Palvelulogiikkaa liiketoimintaanne

Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittäminen ja kokemuspohjainen palvelusuunnittelu yhdistettynä mahdollistaviin teknologioihin, kuten teolliseen internetiin, muuttaa monen toimialan liiketoiminnan logiikkaa merkittävästi.

Kilpailuedun saaminen uusia teollisuuden palveluita kehittämällä, edellyttää systeemistä lähestymistapaa. On tarkasteltava liiketoiminnan eri tasoja koneista ihmisiin, organisaatioihin ja verkostoihin. On hallittava operatiivisen datan jalostaminen päätöksenteon tueksi. On pohdittava myös hajanaisten palveluiden sijaan asiakkaan arvonluontia sekä sitä tukevia palvelukokonaisuuksia.

Ottakaa konkreettisia askeleita kohti palveluliiketoiminnan kehittämistä

VTT:n asiantuntijoilla on kokemusta systeemisestä lähestymistavasta palvelukehityksessä. Me tunnemme teollisuuden palveluliiketoiminnan nykytilan sekä uusimmat suuntaukset. VTT:n vahva teknologiaosaaminen voidaan aina yhdistää osaksi palveluliiketoiminnan kehityshanketta. Näin pääsette kiihdytetysti liiketoimintakonsepteista ja prosessimalleista aina prototyyppeihin asti sekä testaamaan tai pilotoimaan uutta palveluanne.

Asiantuntijoidemme laajan tietopohjan ansiosta voimme tukea työtänne räätälöidysti ja tarpeidenne mukaan: uusien mahdollisuuksien ennakoinnissa, liiketoimintamallien uudistamisessa ja palvelukonsepteissa sekä monimutkaisissa prosesseissa – luonnollisesti edistyneen teknologian avustuksella. Hallitsemme myös palvelukulttuurin ongelmakohtien tunnistamisen ja kehittämisen menetelmät sekä yritys- että arvoverkostotasolla.