Sign In

Tietoanalyysit

​Tietoanalyysit tutkimuksen ja liiketoiminnan tueksi

VTT Tietoanalyysit

Tietoanalyysit

Teknologia- ja markkinatiedon hyödyntäminen parantaa innovaatio- ja liiketoiminnan tuloksellisuutta

Markkinatilanteen ja tekniikantason selvittäminen on tärkeää, erityisesti tutkimus- tai tuotekehityshanketta aloitettaessa. Tietoanalyytikoiden laatimat analyysit auttavat yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja suuntamaan tuotekehitystään.

VTT:n tietoanalyytikoilla on vahva osaaminen kansainvälisen teknistieteellisen sekä patentti- ja markkinatiedon hakemisessa ja analysoinnissa. Tiedon käytön helpottamiseen käytämme ammattimaisia analysointi- ja visualisointityökaluja. Analysoinnin ja visualisoinnin avulla helpotetaan suuresta tietomäärästä saatavan tiedon hyödynnettävyyttä.

Tiedonlähteinä käytämme maailman parhaita kansainvälisiä tietokantoja. Tietokantavalikoimamme on kattava ja sisältää tietolähteitä, joita kaikilla yrityksillä ei ole käytössään.

VTT:n Tietoratkaisut edustaa Suomessa STN-tietopankkia (Scientific and Technical Information Network), joka on johtava kansainvälinen patenttien ja tekniikan tietopankki.

Tuotteet ja palvelut

 

Toimialaosaamisemme keskeisiä alueita ovat kemia, biotekniikka, elintarvikkeet, energia, ICT, elektroniikka, rakennusteollisuus, koneenrakennus, liikenne ja logistiikka, metsä- ja puunjalostusteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Toimimme nopeasti ja asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

Palvelumme ovat maksullisia. Toimeksiantoon liittyvät kulut sovitaan asiakkaan kanssa. 

Tekes, Kimmo Ahola ja Soile Ollila:

Patenttitiedon hyödyntäminen on big dataa käytännössä
”Tekesin osalta patenteista saatavaa markkinatietoa tarvitaan rahoituspäätösten tukena ja kansallisten ohjelmien suuntaamisessa. VTT:n analyysipalveluja hyödyntäen on saatu ajantasaista tiivistettyä ja visualisoitua tietoa joustavasti tarpeen mukaan. Olemme hyödyntäneet innovaatiomaisemia osaamiskeskittymien kartoittamisessa, eri teknologioiden sovellusalueiden, tutkimuksen ja liiketoiminnan trendien luotaamisessa sekä alan merkittävien toimijoiden löytämisessä.”

 

Kotkamills Oy, Eveliina Lukkarinen:

Kumppanuutta ja asiantuntemusta
”Itsenäisenä metsäteollisuusyrityksenä käytämme ulkopuolisten palveluntuottajien erityisasiantuntemusta täydentämään oman organisaatiomme osaamista erilaisissa korkean tason tietämystä vaativissa tilanteissa. Tyypillisessä tapauksessa tarvitsemme nopeasti puolueettoman ja korkealuokkaisen selvityksen aiheesta, joka on oman organisaatiomme ydinosaamisen ulkopuolella. VTT on osoittautunut hyväksi kumppaniksi tarjoamalla meille asiakaslähtöisesti juuri sellaista tietoa, jonka avulla olemme päässeet hankalassakin tapauksessa eteenpäin.”