Sign In

Markkina- ja teknologiatieto

Tiedosta suunta tuottavuuteen

Markkina- ja teknologiatieto

Markkina- ja teknologiatiedon hyödyntäminen parantaa innovaatio-, tutkimus- ja liiketoiminnan tuloksellisuutta. Tietoanalyysit markkinoista ja teknologioista tukevat mm. tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden suuntaamista sekä niiden tulosten kaupallistamista.

VTT:n tietoanalyytikot selvittävät ja analysoivat eri näkökulmista teknologia- ja markkinatietoja liiketoiminnan ja tutkimuksen tarpeisiin:

  • Markkinoiden rakenne, laajuus, keskeiset toimijat ja trendit
  • Kilpailijaselvitykset
  • Yritysprofiilit ja -listat
  • Teknologia- ja toimialaselvitykset
  • Teknologian, tuotteen tai palvelun hyödyntäjien tarvekartoitukset
  • Muut hankkeiden ja liiketoiminnan tarpeiden mukaiset selvitykset

 

Toimialaosaamisemme keskeisiä alueita ovat kemia, biotekniikka, elintarvikkeet, energia, ICT, elektroniikka, rakennusteollisuus, koneenrakennus, liikenne ja logistiikka, metsä- ja puunjalostusteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Selvitykset ja analyysit perustuvat ammattilaistietokantoihin ja vapaasti verkossa oleviin luotettaviin tietolähteisiin. Toimeksiantoa voidaan sovittaessa täydentää haastattelemalla VTT:n asiantuntijoita. Työt toteutetaan tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kaikilla tietoanalyytikoimme on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta. Pystymme vastaamaan useita eri teknologioita yhdistäviin tiedontarpeisiin.