Sign In

Patenttitieto

 

VTT Patenttitieto

Teknologian kehitystrendit ja yritysten todelliset strategiat näkyvät aluksi vain patenttihakemuksissa: Euroopan Patenttiviraston tutkimuksen mukaan 80 % maailman teknistieteellisestä tiedosta löytyy ainoastaan patenttijulkaisuista. Siksi patenttijulkaisut ovat tärkeä väline myös niille, joilla ei ole aikomusta patentoida itse.

VTT:n tietoanalyytikoilla on kansainvälisen tason osaamista patenttitiedon jalostamisesta ja analysoinnista. Kaikilla tietoanalyytikoillamme on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja kattava patenttikoulutus

Tekniikan tason selvittäminen (state-of-art)

Tutkimus- ja tuotekehitysprojektin alussa on tärkeää selvittää olemassa oleva tekniikan taso patenteista ja teknistieteellisistä julkaisuista. Näin ei toisteta tutkimusta, jonka tulokset on jo saatavilla valmiina.

Keksinnön uutuuden selvittäminen, uutuustutkimus (novelty search)

Ennen patentointiprosessin aloittamista kannattaa selvittää mahdolliset uutuudenesteet ja omaa keksintöä lähelle tulevat tekniikat. Näin voidaan laatia mahdollisimman hyvä patenttihakemus ja välttyä turhalta työltä ja turhilta kustannuksilta.

Tukea väitteen (opposition) tekemiseen ja patentin kaatamiseen (litigation)

Patentti voidaan kaataa myöntämisen jälkeenkin, mikäli keksinnölle ilmenee uutuudeneste, joka ei ole tullut ilmi patenttiviraston tutkimuksessa. Etsimme oleelliset julkaisut patenttien ja muun kirjallisuuden joukosta.

Toiminnanvapaustutkimus (freedom to operate)

Toiminnanvapaustutkimuksella varmistetaan, että kehitetyn teknologian hyödyntäminen ei loukkaa muiden patentteja. Selvitystä tarvitaan erityisesti tekniikan kaupallistamisessa, ennen viennin aloittamista ja perustettaessa "spin-off" -yritystä. Etsimme tärkeimmät keksintöä lähinnä olevat patentit. Vaatimusten analysointi kuuluu patenttiasiamiehelle.