Sign In

STN

STN - patenttien ja tekniikan tietopankki

​​​

STN (The Scientific and Technical Information Network) on johtava patenttien ja tekniikan tietopankki. Siihen on koottu maailman teknistieteellisen tutkimuksen tärkeimmät tietokannat, erityisesti patenttitietokannat. STN sisältää erinomaiset työkalut tiedon hakemiseen, kokoamiseen, analysointiin ja raportointiin, mm. STN AnaVist -työkalun tiedonlouhintaan.

STN-tietopankkia käyttävät suomalaiset tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot. Käyttäjinä on mm. tutkijoita, tiedonhaun ammattilaisia sekä patenttiasiantuntijoita.

STN International -tietopankin taustalla ovat Chemical Abstracts Service (CAS) ja Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe.

VTT edustaa STN-tietopankkia Suomessa, kouluttaa ja tukee suomalaisia käyttäjiä. Voit tilata kaikki tarvitsemasi selvitykset ja tiedonhaut myös meidän kauttamme. Tutustu tiedonhankinnan palveluihimme!

STN-käyttöliittymät

STN Express -tietoliikenneohjelma: monipuoliset hakuominaisuudet, analysointityökalut, raporttipohjat, seurannat, rakenne- ja sekvenssihaut.

STN AnaVist: interaktiivinen analysointi- ja visualisointityökalu, patenttikartta (tiedonlouhinta) ja runsaasti muita ominaisuuksia, teknologiajohtajat, osa-alueet ja kehityssuunnat myös suurista tietomassoista.

STN Viewer -työkalu helpottaa patenttien kokotekstien lukemista.

Myös www-käyttöliittymät STN on the Web sekä STN Easy tarjoavat pääsyn STN-tietokantoihin.
=>  Käyttöliittymän valinta

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, "Tietosuoja-asetus"). Tietosuojaseloste versio 1.2, päivämäärä 24.5.2018.

1.     Henkilötietojen käsittelyn kohde

STN-asiakasrekisteri

2.     Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy ("VTT"), Y-tunnus: 2647375-4
Osoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava: 

Nimi: Seppo Viinikainen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, PL 1603,
40101 JYVÄSKYLÄ
Sähköposti: seppo.viinikainen@vtt.fi

VTT:n STN-asiakasrekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Riitta Metsäkoivu
Osoite: Tekniikantie 4A, PL 1000
02044 VTT (02150 ESPOO)
Sähköposti: riitta.metsakoivu@vtt.fi

3.     Käsiteltävät henkilötiedot

STN-asiakasrekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimi
  • Titteli
  • Työpaikan nimi, osoite ja muut yhteystiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • STN-kurssit ja tilaisuudet, joihin henkilö on osallistunut
  • Henkilön lähettämät STN-Helpdesk-kysymykset ja vastaukset niihin
    

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Rekisterissä oleville lähetetään 2-5 kertaa vuodessa tietoa STN-kursseista ja uutisista liittyen STN-tietojärjestelmän uutuuksiin ja muutoksiin. Kun asiakas ottaa yhteyttä STN-helpdeskiin, voimme tarkistaa rekisteristä, millä kurssilla hän on käynyt ja minkälaisissa asioissa ollut yhteydessä meihin (=STN-helpdeskiin), eli voimme palvella asiakkaita paremmin. Käymme myös vierailuiilla asiakkaiden luona.

5.     Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Henkilön tunnistaminen ja yhteydenpito STN:n uutuuksien kertomiseksi ja STN-kurssien markkinoimiseksi: STN-tiedote 2-6 kertaa vuodessa
 2. STN-vierailujen mahdollistamiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu 1) rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, 2) sopimussuhteeseen ja/tai 3) rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 4) Henkilötietojen käsittelyyn voidaan pyytää myös suostumus, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa.

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään, kun he tekevät STN-sopimuksen tai kyselevät siitä tai messutapaamisten yhteydessä.

 

7.     Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Kuukausittaisissa raporteissa STN-päämiehille kerrotaan, ketkä ovat osallistuneet koulutukseen tai keiden luona on käyty STN-vierailulla. STN-päämiehet ovat Karlsruhessa Saksassa (Leibniz Institut of Information, FIZ Karlsruhe) ja Columbuksessa USAssa (Chemical Abstracts Service, CAS).

Näitä tietoja lähetetään, koska sopimuksissamme noiden tahojen kanssa sanotaan, että tiedot pitää lähettää.

8.     Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

​Rekisteriä ei luovuteta minnekään, mutta nuo yllämainitut koulutus- ja vierailutiedot lähetetään American Chemical Societyn alaiselle Chemical Abstract Servicelle kerran kuussa.​

9.     Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen yllä mainittujen käsittelytarkoitusten kannalta.  

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot tallennetaan teknisesti turvalliseen paikkaan. Fyysinen pääsy tietoon rajataan pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietoon rajataan mm. palomuurien ja teknisin turvakeinoin. VTT:llä ainoastaan nimetyt henkilöt saavat käsitellä tässä selosteessa kuvattuja henkilötietoja. Henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tässä kohdassa 11 kuvatut oikeudet, joita voidaan rajoittaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 yhteystietoja käyttäen rekisterinpitäjään.

Oikeus saada pääsy tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja sekä oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot käsittelystä.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  

Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rajoitusta henkilötietojen käsittelyyn mm. seuraavissa tilanteissa: (i) rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaiseen tarkoitukseen.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

STN: Suomenkieliset oppaat

Perusteet

 • STN, perusteet
 • STN, peruskomennot

Patentit

Ohjeita kemian hakuihin

 • Kemian hakujen perusteet  
 • Ainearvot, rautalankamalli 
 • Ainearvot, esimerkkihaku 
 • Rakennehaut, pikaohjeita  
 • Sekvenssihaut, rautalankamalli 

Tyyppiesimerkkejä patenttihakuihin STN Easyssä

 • Yleistä sekä haku aiheen ja patentinhakijan mukaan
 • Patenttinumerohaku ja patenttiperhehaku
 • Viittaushaku
 • Yhdistehaku

Kevään 2020 STN-kurssikalenterimme

 

Ke 5.2.
​9.00 -16.00
STN-hakujen perusteet
​Ke 12.2.
​9.00 - 16.00
STN - kemian hakujen perusteeet
To 19.3.
​13.00 - 16.00STN Numeric Property Searching
Ke 22.4.
​​9.00 - 16.00
STN harjoittelupäivä​
​To 7.5.
9.00 - 16.00
STN rakennehaut


Kurssit pidetään Otaniemessä osoitteessa Tekniikantie 4A. 

Voimme järjestää myös muita kuin yllä mainittuja kursseja, ja järjestämme kursseja myös yrityksesi tiloissa. Ota yhteyttä ja kerr​o tarpeistasi​!​

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372.
Sähköposti: riitta.metsakoivu@vtt.fi

STN:n englanninkieliset sivut

Esimerkkejä patenttianalyyseistä (suomeksi, englanniksi)