Sign In

Metallien ja mineraalien talteenotto ja uusiokäyttö

Ratkaisuja metallien, metallikomponenttien ja arvokkaiden alkuaineiden tehokkaammalle talteenotolle ja uudelleenkäytölle

Metallit ja mineraalit ovat välttämättömiä monissa sovelluksissa, mutta niiden saatavuus on rajallinen ja markkinahinnat alttina vaihteluille. Kiertojen sulkeminen, materiaalilaatujen optimointi ja parempi raaka-aineen hyötykäyttö tuovat materiaalisäästöjä, vähentävät raaka-aineriipuvuutta ja avaavat kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

VTT:n kokemus, ymmärtämys ja tasokkaat tutkimusympäristömme erityisesti harvinaisten ja arvokkaiden metallien sekä mineraalisten komponenttien käyttäytymisestä prosessissa ja sovelluksissaan ovat käytössäsi.

Toteutetaan yhdessä prosessi, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin!

Maksimoi saantosi VTT:n ratkaisuilla ja asiantuntemuksella

VTT on kehittänyt ratkaisuja metallien, metallikomponenttien ja arvokkaiden alkuaineiden tehokkaammalle talteenotolle ja uudelleenkäytölle. Olemme työskennelleet sekä kaivos- metallinjalostus- että valmistavan teollisuuden parissa ja tuomme käyttöösi asiantuntemuksemme, konseptimme ja hydrometallurgian, erotuksen ja uuton piloitointiympäristömme.

Minimoi jätteet ja nosta kilpailukykyäsi

Euroopan teollisuudella on alkuaineiden kestävään hankkimiseen kohdistuvia kasvavia paineita varantojen vähetessä, hintojen noustessa ja kauppapolitiikan vaikeuttaessa saatavuutta.
Materiaalikiertojen sulkeminen, tehokkaat prosessit, uudet valmistusmenetelmät, uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja tiettyyn käyttötarkoitukseen suunnitellut materiaalilaadut ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Innovatiiviset yritykset löytävät näistä itselleen uuden markkinaposition ja menestyvät maailmanlaajuisesti. 

Sivuvirrat rahanarvoisiksi

VTT tarjoaa prosessi- ja materiaaliasiantuntemusta sekä koestettuja konsepteja sivuvirtojen arvonnostoon. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa asiakkaiden yksilöllisten ratkaisujen löytämiseksi.

Uskomme ketterään ja käytännönläheiseen toimintatapaan.

Tehdään enemmän vähemmillä resursseilla!

Hyödynnä VTT:n osaamista esikäsittelyiden, hydrometallurgian ja uuton alueilla materiaali- ja prosessisuunnittelusta laboratoriovaiheen kautta pilotointiin. 

Rakennetaan yhdessä menestystarina!