Sign In

Jätteen ja sivuvirtojen hyötykäyttö

Materiaalikustannusten vähentäminen, ympäristönsuojelu, parempi energiatehokkuus

Jätteet ja sivuvirrat voivat muuttua kustannuserästä rahanarvoisiksi raaka-ainelähteiksi oikeilla prosessi- ja materiaalivalinnoilla.

Luonnon raaka-ainelähteet ehtyvät vähitellen, ja etenkin arvometallien saatavuus on jo ajoittain ja paikallisesti vaikeutunut. Toisiokäyttömateriaalien arvo raaka-aineena nousee, ja uusia entistä tehokkaampia talteenottotekniikoita implementoidaan.

Hyötyä tehokaasta raaka-aineen hyödyntämisestä

VTT:n uudet konseptit, eri toimialat kattava asiantuntemus ja vahva osaaminen tuovat mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntämiseen. Ratkaisu räätälöidään asiakkaan tavoitteista lähtien: materiaalikustannuksen vähentäminen, ympäristönsuojelu tai parempi energiatehokkuus. Teoreettinen ymmärtämys yhdistettynä käytännön koetomintaan tuovat asiakkaalle parhaan lopputuloksen.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00