Sign In

Haitta- ja arvoaineiden talteenotto jätevedestä

Ota yhteyttä – nostetaan yhdessä materiaalitehokkuutta ja valmistaudutaan tulevaan!

Metallien ja mineraalien talteenotto alkaa matriisikemian ymmärtämisestä. Sovellamme saostuksen, suodatuksen ja sähkökemian alalta hankkimaamme osaamista soveltuvan ratkaisun kehittämiseksi. Tarjoamme räätälöityjä konsepteja ja palveluita kokemukseemme ja käytännön osaamiseemme perustuen.

Ympäristönormit ja lupaehdot tiukentuvat, ja yritykset säätävät ja kehtitävät prosessejaan paremmiksi. Myös raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuushaasteet ohjaavat yrityksiä arvokkaiden komponenttien talteenottoon.

Tehokkuutta saostuksella ja sementointiteknologiolla

Ydinosaamiseemme kuuluu kemiallinen saostus ja sementointi. Teemme tämän lisäksi aktiivista, sulfaatinpelkistystä ja metallien saostamista koskevaa tutkimusta, jossa käytämme hyödyksi sulfaattia pelkistäviä bakteereja.

Hallitsemme perusmetallien (esim. kupari, nikkeli, sinkki, koboltti) sekä kullan ja harvinaisten maametallien talteenoton. Kehittyvien tekniikoiden osalta tutkimme mm. biopohjaisia, arvometallien talteenottoon liittyviä adsorbentteja. Lisäksi työskentelemme fosforin talteenoton ja biokaasun tuoton parissa.

Vesienkäsittelyä ja talteenottoa asiantuntemuksella

Asiantuntijamme tarjoavat ratkaisuja etenkin yhdistettyyn jätevesien käsittelyyn ja arvokkaiden jäännösmetallien talteenottoon laboratorioidemme tuella. Työskentelemme myös teollisuuden prosessivesien parissa parantaen saantoa ja ympäristöaspekteja. Tutkimuksemme on pääosin soveltavaa ja tarjoamme pienpilotointitutkimusta ja mallinnusta hallitsemiemme tekniikoiden osalta. Pääasiakkaamme ovat kaivosteollisuudesta, ja olemme tehneet yhteistyötä lähes jokaisen suomalaisen kaivoksen kanssa, unohtamatta kansainvälisiä kontakteja. Kumppanuus on aktiivista myös metalli- ja kemianteollisuuden parissa, kuten myös energiasektorilla.

Nykypäivän jäte- ja prosessivirtojen käsittely ja hyödyntäminen ovat tiiviisti liitoksissa ympäristöaspektien sekä toiminnan taloudellisuuden kanssa. Tarjoamme vankkaa osaamista myös prosessiin välillisesti liittyvien muiden osa-alueiden osalta.