Sign In

Metallien erotus

Ota yhteyttä – haetaan yhdessä sivuvirtojen hyödyntämiseen rahanarvoisia mahdollisuuksia!

VTT kehittää konsepteja ja tarjoaa palveluita metallien erotukseen. Tutkimuksemme ja kehityksemme tällä alueella pohjaavat teknologiakonsepteihimme, menetelmiin, analytiikkaan, laboratorio- ja pilottiympäristöihin ja osaamiseemme. Tähtäämme tehokkaaseen erotukseen ja sen hyödyntämiseen erilaisissa sovelluksissa sekä materiaalin turvalliseen loppusijoittamiseen.

Erotus on yleensä tärkeässä asemassa jakeiden kustannustehokkaassa hyödyntämisessä. Kyse ei ole ainoastaan kustannusten karsimisesta vaan tähtäin voi olla jakeiden rahanarvoisessa hyödyntämisessä.

Osaamista ja asiantuntemusta metallien erotuksesta tuotteiksi asti

Osaamisemme kattaa koko erotus- ja konsentrointipolun lähtöaineesta tuotteeksi tai neutraloiduksi jätteeksi. Tutkimus- ja kehitystoimintamme on aktiivista esimerkiksi flotaatiossa, jonka avulla erotamme metalleja elektroniikkaromusta sekä mineraalijätteistä. Olemme vahvoja osaajia hydrometallurgisissa liuotuksissa sekä bioliuotuksessa ja teemme työtä perusmetallien (esim. kupari, nikkeli, sinkki, koboltti) sekä kullan ja harvinaisten maametallien parissa. Liuotusmenetelmiämme seuraa aina optimoitu liuospuhdistus/konsentrointi, saostus tai elektrokemiallinen talteenotto. Olemme arvostettu osaaja myös membraaniteknologiassa. Kehittyvistä tekniikoista tutkimme mm. bio-pohjaisia adsorbentteja arvometallien erotukseen.

Kokemusta ja yhteistyöverkostoja kaivos-, metalli-, kemian- ja energiateollisuuteen

Tutkimuksemme on pääosin soveltavaa ja tarjoamme pienpilotointitutkimusta ja mallinnusta tutkimus- ja kehitystyön tueksi. Pääasiakkaamme toimivat kaivannaisteolisuudessa, ja olemme tehneet yhteistyötä lähes kaikkien suomalaisten kaivosyhtiöiden kanssa sekä myös kansainvälisesti. Kumppanuus on aktiivista myös metalli- ja kemianteollisuuden alueilla sekä energiasektorilla.

Nykypäivänä metallien erotus ja talteenotto ovat tiiviisti liitoksissa ympäristönäkökulmiin sekä toiminnan taloudellisuuteen. Me tarjoamme vankkaa osaamista myös prosessiin välillisesti liittyvistä muista osa-alueista.