Sign In

Prosessin valvontaratkaisut

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää älykkäistä konsepteistamme ja kehityksenvalvonnasta!

​Valvontaratkaisumme sisältävät uudenlaisia konsepteja prosessien ja tuotteiden edistyneen laadunvalvonnan alalla. Tarjoamme teknologian immateriaalioikeus- ja kehityspalveluja sekä benchmarking- ja takuuvalvontaohjelmia.

Valvonta on tehokkaan prosessiautomaation edellytys. Uudet älykkäät ratkaisumme vapauttavat resursseja muuhun käyttöön, mikä johtaa suoritustehon ja laadun paranemiseen.

Anturien kehitystoiminta

VTT kehittää jatkuvasti uutta vesianturiteknologiaa asiakkaidensa tarpeisiin. Kehitystoiminnan painopiste on viime vuosina ollut reaaliaikaisessa valvonnassa, verkkoanalyyseissa, pienoisantureissa, reagenssivapaissa antureissa ja monianturiratkaisuissa. 

Optisilla antureilla on niiden suuresta mittausnopeudesta johtuen runsaasti potentiaalia reaaliaikaiseen valvontaan.

Optisia ja sähkökemiallisia antureita on alkanut ilmaantua pienoiskoossa, ja MEMS-teknologia sekä lab-on-chip -ratkaisut ovat muodostumassa entistä tärkeämmiksi, sillä ne mahdollistavat yksityiskohtaisen analyysin merkittävästi pienemmässä koossa. VTT on esimerkiksi kehittänyt nopean ja edullisen laitteen myrkyllisen sinilevän havaitsemiseen vedessä.

Olemme vahvasti verkottuneita ja kykenemme kokoamaan kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivan arvoketjun aina anturinvalmistusyhtiöstä loppukäyttäjään asti. VTT:n asiantuntija- ja ongelmanratkaisupalvelujen avulla yritykset voivat optimoida prosessinsa ja parantaa niiden tehokkuutta, mikä lisää kannattavuutta. Ratkaisumme tekevät prosesseista myös kestävän kehityksen vaatimusten mukaisia.

Verkkovalvonta varoittaa ongelmista ajoissa, ja ne voidaan ehkäistä ennakoivilla toimenpiteillä. Vedenlaadun tarkkailu auttaa teollisuutta noudattamaan lainsäädännön vaatimuksia ja vähentämään terveyshaittoja.

Valvonta tehostaa toiminnanohjausta ja parantaa tuottavuutta. 

Immateriaalioikeuksien valvontaratkaisut

Meillä on ainutlaatuista osaamista erilaisista kehitysmenetelmistä ja sovellusten kaupallistamiseen liittyvistä immateriaalioikeuskysymyksistä. Käytössämme on myös erikoistuneet koelaboratoriot esimerkiksi painetulle elektroniikalle.

Meillä on vahvat kansalliset ja kansainväliset verkostot koko arvoketjun pituudelta, aina anturinvalmistajista ja ohjelmistokehittäjistä prosessiteollisuuteen asti. 

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä kaivos- ja elintarviketeollisuudet. Tällä hetkellä meillä on eniten tarjottavaa vesi-intensiiviselle prosessiteollisuudelle.

Valvontaratkaisumme perustuvat crossover-teknologiaan ja palvelevat näin ollen useita teollisuuden aloja. Ratkaisuillamme on näin ollen yhteys suurimpaan osaan luonnonvara- ja ympäristöratkaisujen tarjoamakokonaisuuksista.

Ota yhteyttä