Sign In

Köyhien malmien ja mineraalien hyödyntäminen

Tehosta raaka-aineen käyttöä, laajenna raaka-ainepohjaa, nosta toiminnan katetta

Uudet tekniikat matalapitoisten malmien ja mineraalien hyödyntämiseksi tarjoavat mahdollisuuden käyttää raaka-ainepohjaa tehokkaammin. 

Tavanomaiset menetelmät tunnetaan ja osataan. Nyt kaivannaisteollisuuden on tuottoaan tehostaakseen katsottava tavanomaisia menetelmiä kauemmaksi.

Harvinaisten ja platinaryhmän metallien hinnat nousevat ja saatavuus heikentyy.

VTT:n uudet erotustekniikat, hydrometallurgia ja uuttokapasiteetti ovat käytössäsi laboratoriomittakaavasta käytännön pilotointiin. Tarjoamme mahdollisuuden tehostaa raaka-aineen käyttöä, laajentaa raaka-ainepohjaa ja samalla nostaa toiminnan katetta.