Sign In

Hydrometallurgia ja uuttotekniikat

Osaamista liuotukseen sekä panos- ja jatkuvatoimisia kokeita uusien prosessikonseptien validointiin

Tarjoamme hydrometallurgista ja biohydrometallurgista osaamista liuotukseen sekä panos- ja jatkuvatoimisia kokeita uusien prosessikonseptien validointiin. Tuomme asiakkaillemme uusia ratkaisuita ja konsepteja. Räätälöimme prosessimme asiakastarpeiden mukaan. 

Tutkimuksemme tarjoaa ratkaisuja metalleiden ja arvoaineiden liuotukselle ja niiden selektiiviselle erotukselle ja talteenotolle materiaalivirroista, köyhistä raaka-aineista sekä innovatiivisia konsepteja näiden tekniikoiden hyödyntämiseen.

Ottakaa yhteyttä meihin ja turvatkaa osaamisenne ja liiketoimintanne tulevaisuus!

Käytännönläheistä kokemusta ja vahvaa osaamista

Asiantuntijoillamme on vuosien teollinen ja akateeminen kokemus metalleiden jalostuksesta ja prosessoinnista, erotuksesta sekä liuospuhdistuksesta. Tähän liittyy myös haitallisten epäpuhtauksien erotus virroista ja toksisten aineiden saattaminen stabiilimpaan olomuotoon.

Osaamiseemme kuuluu erilaisia hydro- ja biohydrometallurgian prosessointitekniikoita, joihin sisältyy liotus ja talteenotto eri materiaalivirroista.

Metallipitoisten primääri- ja sekundäärimateriaalien talteenottoa tutkitaan saantojen ja selektiivisyyksien parantamisen kannalta.

Huippuluokan ominaisuuksia

Uusi hydrometallurginen laitteistomme koostuu uusista titaanisista liuotus- ja saostusreaktoreista, sementointireaktorista sekä jatkuvatoimisesta neste-neste uuttolaitteistosta. Lisäksi tarjolla on erikokoisia bioreaktoreita.

Flexmet mobile -pilottilaitteisto, joka on suuniteltu 1-5 L/h jatkuvatoimiselle virtaukselle. 

Kokeellista työtä tukevat VTT:n omat termodynaamiset laskentatyökalut sekä asiakkaalle räätälöidyt virtauskaaviot.
Pääasiakkaitamme ovat kaivosteollisuus, metallinjalostus sekä kierrätysyritykset.

VTT on aktiivisesti mukana raaka-aineiden tutkimusprojekteissa ja green mining -konseptikehityksessä ja useissa hydrometallurgiaan liittyvissä EIP Commitmenteissa. Olemme myös mukana kriittisiin metalleihin liittyvissä kansainvälisissä EU-asiantuntijatyöryhmissä kuten European Innovation Platform on Raw materials (EIP RM) ja European Rare Earth Competence Network (ERECON).

Metallin prossesointiteknologian kehittäminen on välttämätöntä parempien saantojen aikaansaamiseksi.
Tekemällä panoskokeita ja pilotoimalla Flexmet-laitteistolla päästään askel eteenpäin teknologian validoinnissa ja suunnitellun uuden prosessikonseptin toteuttamisessa. Toteutuessaan uusi konsepti antaa tarkemman arvion tehdasmittakaavaisen prosessin investointi- ja käyttökustannuksista.